Leksykon medyczny
 • Terminologia
 • W laboratorium
 • Diagnostyka
 • Akty prawne
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Akty prawne
  USTAWA z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  Tekst ujednolicony - stan z 16 grudnia 1998 r.

  (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929, oraz Nr 162, poz. 1116)

  Poniższy tekst zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zmiany przyjęte przez Sejm w dniu 9 listopada 1998 r. ustawą o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (w związku z utworzeniem Branżowej Kasy Chorych) oraz zmiany przyjęte przez Sejm ustawą z 16 grudnia 1998 r.

  Artykuły i ustępy nie występujące w tekście zostały skreślone.

 • Część pierwsza (art. 1 - 24)
 • Część druga (art. 25 - 65)
 • Część trzecia (art. 66 - 150)
 • Część czwarta (art. 151 - 171)


 • W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS