Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego INFO-MED.PL

 1. Wpisanie danych ogłoszeniodawcy do bazy INFO-MED.PL wymaga wypełnienia formularza.
 2. Informacje gromadzone w naszej bazie są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Podane we wniosku informacje są umieszczone na stronach serwisu INFO-MED.PL w internecie. Informacje te są także udostępniane telefonicznie pacjentom, chyba że ogłoszeniodawca pisemnie zrezygnuje z tej formy ogłaszania się.
 4. DOBIS na podstawie uzyskanych we wnioskach informacji nie sporządza żadnych zestawień, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane zgromadzone przez firmę DOBIS mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności tej firmy i prowadzenia serwisu INFO-MED.PL.
 5. Ogłoszeniodawca ma pełne prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji jego dotyczących.
 6. DOBIS oferuje ogłoszeniodawcom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą wpisywać swoje dane do bazy danych INFO-MED.PL.
 7. DOBIS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie publicznej sieci telefonicznej i teleinformatycznej, w szczególności za zrywanie połączeń i niemożność uzyskania dostępu.
 8. DOBIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.
 9. DOBIS nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane we wpisach ogłoszeniodawców na stronach katalogu teleadresowego.
 10. Serwis INFO-MED.PL nie może być wykorzystywany do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego. W szczególności nie wolno naruszać prywatności innych użytkowników sieci internet. Nie wolno umieszczać we wpisach do katalogu i na stronach WWW następujących materiałów:
  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp., oraz propagujących przemoc;
  2. treści lub ilustracji mogących zostać uznanych za kryptoreklamę oraz reklamę negatywną;
  3. materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju.
 11. Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu będą ogłaszane w serwisie INFO-MED.PL w internecie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania klientów dotyczące zachowania poufności informacji i działania serwisu. Prosimy o ich kierowanie na adres info@info-med.plW naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS