Profilaktyka
 • Nałogi
 • Ruch
 • Witaminy
 • Woda
 • Żywienie
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Nałogi
  Alkoholizm

  OPIS: choroba charakteryzująca się znacznymi zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi i (lub) społecznymi związanymi z ciągłym nadużywaniem alkoholu.

  Układ/narząd (objęty procesem chorobowym): układ nerwowy, przewód pokarmowy.

  Uwarunkowania genetyczne: badania bliźniąt i dzieci adoptowanych potwierdzają wpływ genetyczny.

  Częstość występowania: 10% mężczyzn, 3,5% kobiet.

  Wiek: 

  • występuje w każdym wieku,
  • najczęściej w grupie wiekowej 18-29 lat.

  Płeć: częściej u mężczyzn.

  OBJAWY: 

  • zmiany w zachowaniu:
   • dysfunkcje psychologiczne i społeczne,
   • problemy małżeńskie (rozwód lub separacja),
   • niepokój, depresja, bezsenność,
   • izolacja społeczna lub częste zmiany środowiska,
   • znęcanie się nad małżonką (-kiem) lub dziećmi,
   • aresztowania lub problemy prawne związane z alkoholem (mniej prawdopodobne u kobiet),
   • zaabsorbowanie rekreacyjnym spożywaniem alkoholu,
   • powtarzanie próby ograniczenia lub zaprzestania picia,
   • utrata zainteresowania wszystkim, co nie pozostaje w związku z piciem alkoholu,
   • problemy w pracy (spóźnienia, absencje, zmniejszona produktywność, problemy w stosunkach międzyludzkich, częste zmiany pracy),
   • luki w pamięci (niepamięć czynów dokonanych pod wpływem alkoholu),
   • skargi rodziny lub przyjaciół na zachowanie alkoholika pod wpływem alkoholu;
  • zaburzenia somatyczne:
   • żołądkowo-jelitowe: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, objawy przewlekłej choroby wątroby, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki, nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego,
   • sercowo-naczyniowe: umiarkowane nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (częstoskurcz nadkomorowy), kardiomiopatia,
   • oddechowe: zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i przewlekła choroba płuc, związane ze współistniejącym paleniem tytoniu,
   • moczowo-płciowe: impotencja, nieregularne miesiączkowanie, zanik jąder,
   • dermatologiczne: oznaki urazów i wypadków, oparzenia (zwłaszcza papierosami), sińce w różnych stadiach gojenia, zaniedbania higieniczne,
   • mięśniowo-szkieletowe: stare złamania kości oraz złamania w różnych stadiach gojenia, miopatia,
   • neurologiczne: ubytki poznawcze (np. łagodne upośledzenie pamięci świeżej), neuropatie nerwów obwodowych,
   • inne: przekrwiona twarz, przerost ślinianek przyusznych, zaniedbania higieniczne jamy ustnej, nowotwory złośliwe głowy i szyi.

  PRZYCZYNY: 

  • wieloczynnikowe: wpływ czynników biologicznych, psychologicznych i socjokulturowych,
  • nie ma dowodów, że jakieś charakterystyczne cechy osobowości predysponują do alkoholizmu.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • spożywanie alkoholu,
  • używanie innych substancji psychoaktywnych, m.in. nikotyny,
  • nadużywanie alkoholu stwierdzone w wywiadzie rodzinnym,
  • picie znacznych ilości alkoholu - co najmniej 5 drinków jednorazowo, upijanie się co najmniej raz w tygodniu,
  • presja środowiska,
  • uwarunkowania rodzinne lub socjokulturowe pobudzające do upijania się i akceptujące je jako normę postępowania,
  • zwiększona dostępność alkoholu,
  • okres dojrzewania (używanie alkoholu i narkotyków przez rówieśników lub rodziców, przestępczość, socjopatia w rodzinie, niska samoocena, niedostosowanie do społeczeństwa, stresujące zmiany w sposobie życia).

  BADANIA LABORATORYJNE: 

  • następujące trzy wyniki badań potwierdzają rozpoznanie choroby alkoholowej; pozostałe mają ograniczoną wartość diagnostyczną, lecz wskazują na zaawansowany alkoholizm;
  • badania potwierdzające:
   • stężenie alkoholu we krwi > 1,00 %o. (22 mmol/l) podczas wizyty u lekarza,
   • stężenie alkoholu we krwi > 1,50 %o (33 mmol/l) bez widocznych cech upojenia alkoholowego,
   • stężenie alkoholu we krwi > 3,00 %o (65 mmol/l) w dowolnej chwili.

  PATOLOGIA: 

  • wątroba: zapalenie lub nacieczenie tłuszczowe (alkoholowe zapalenie wątroby), (marskość alkoholowa - występuje tylko u 20% alkoholików),
  • śluzówka żołądka: zapalenie, owrzodzenie,
  • trzustka: zapalenie, martwica rozpływna,
  • jelito cienkie: utrata enzymów,
  • serce: zwłóknienie śródmiąższowe, zanik włókienek mięśniowych,
  • układ odpornościowy: upośledzenie tworzenia granulocytów,
  • układ wewnątrzwydzielniczy: zanik jąder, zmniejszenie się wydzielania hormonów płciowych u kobiet,
  • mózg: zanik kory mózgowej, powiększenie komór.

  TRYB LECZENIA: 

  • hospitalizacja bądź leczenie ambulatoryjne w zależności od:
   • stopnia alkoholizmu,
   • ryzyka związanego z nagłym odstawieniem alkoholu (majaczenie alkoholowe, delirium tremens),
   • stanu zdrowia pacjenta,
   • sytuacji społecznej pacjenta,
   • w pewnych wypadkach - odtrucie wykonywane w warunkach szpitalnych, a kontynuacja leczenia w warunkach ambulatoryjnych;
  • wskazania do odtrucia w warunkach szpitalnych:
   • objaw lub powikłania zespołu abstynencyjnego, majaczenie alkoholowe - stwierdzone w wywiadzie,
   • niepomyślny przebieg uprzedniego odtruwania ambulatoryjnego,
   • towarzyszące problemy zdrowotne wymagające hospitalizacji,
   • nasilone zaburzenia psychiczne,
   • objawy depresyjne, zwłaszcza myśli samobójcze,
   • niedostępność opieki lekarskiej w czasie odtruwania,
   • brak pewności o pełnym przekonaniu chorego do całkowitej abstynencji,
   • nieodpowiednie wsparcie ze strony środowiska społecznego (rodzina, przyjaciele).

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • wspierające, nie osądzające podejście lekarza,
  • wskazana może być konsultacja specjalisty w dziedzinie leczenia uzależnień,
  • dieta pełnowartościowa (powszechne jest niedożywienie chorych z powodu złych nawyków żywieniowych),
  • alkohol zaburza metabolizm większości witamin,
  • pacjenci z alkoholowym zapaleniem wątroby i kwasicą ketonową mogą mieć swoiste niedobory witamin, zwłaszcza tiaminy,
  • inne niedobory to deficyt magnezu, fosforanów i cynku.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS