Rodzina
 • Dzieci
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Lekarze rodzinni
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Autyzm

  OPIS:  całościowe zaburzenie rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się:.

  • poważnym upośledzeniem rozwoju nawiązywania kontaktów,
  • upośledzeniem rozwoju mowy lub jej brakiem,
  • powtażanymi, stereotypowymi działaniami i zainteresowaniami, dotyczącymi szczególnie obiektów nieożywionych.

  Uwarunkowania genetyczne:  duża zgodność u bliźniąt jednojajowych, często występuje u rodzeństwa.

  Wiek:  początek przed ukończeniem 3 roku życia, ale nieprawidłowy rozwój daje się zauważyć znacznie wcześniej.

  Płeć:  częściej u chłopców.

  OBJAWY: 

  • upośledzenie interakcji społecznych:
   • brak rozwoju właściwych reakcji z rówieśnikami,
   • brak współdziałania z otoczeniem w zakresie zainteresowań i osiągnięć,
   • brak odwzajemniania uczuć i zachowań,
   • brak lub nieadekwatność złożonych zachowań pozawerbalnych, takich jak poza ciała czy mimika twarzy,
  • upośledzenie komunikacji:
   • opóźnienie lub brak rozwoju mowy, czemu nie towarzyszą inne sposoby komunikacji,
   • upośledzenie w zakresie rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy,
   • brak odpowiednio rozwiniętych zabaw, zwłaszcza naśladowczych,
   • mowa z dziwacznym słownictwem i niezwykłym znaczeniem niektórych wyrazów, powtarzanie sformułowań,
  • powtarzane i stereotypowe wzorce zachowania:
  • zajęcia nienormalne ze względu na natężenie lub charakter,
  • trwanie przy bezużytecznych aktywnościach,
  • stereotypowe lub powtarzane ruchy,
  • zajmowanie się przedmiotami i ich częściami.

  CZYNNIKI RYZYKA:  istnieje związek z powikłaniami w przebiegu ciąży i porodu: różyczka u matki.

  TRYB LECZENIA:  wrzechstronny program edukacyjny o intensywnym i długotrwałym charakterze.

  LECZENIE OGÓLNE:  grupy oparcia dla rodziców i programy umożliwiające czasowe zastępstwo w opiece nad dzieckiem.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA:  zgodna z tolerancją dziecka.

  DIETA:  nie leczymy dietetycznie.

  POWIKŁANIA:  większa częstość zaburzeń napadowych.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS