Pomoc doraźna
 • Pierwsza pomoc
 • Katalog
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Pierwsza pomoc
  Utonięcie

  OPIS: wieloukładowy, potencjalnie śmiertelny zespół chorobowy, spowodowany duszeniem się, około 10% topielców umiera bez aspiracji wody do dróg oddechowych; większość ofiar topienia się nie aspiruje znacznych ilości płynu.

  Wiek: głównie nastolatki i dzieci uczące się chodzić.

  Płeć: częściej u mężczyzn.

  OBJAWY: 

  • zaburzenia świadomości aż do śpiączki,
  • brak wyczuwalnego tętna na obwodzie lub tętno nitkowate,
  • przyspieszony oddech lub oddech konającego,
  • sinica,
  • świsty przy osłuchiwaniu,
  • hipotermia,
  • źrenice słabo reagujące na światło, szerokie i nieruchome,
  • upośledzone ukrwienie obwodowe.

  PRZYCZYNY: 

  • wypadki podczas pływania,
  • hiperwentylacja przed zanurkowaniem,
  • wypadki żeglarskie,
  • wypadki drogowe (doprowadzające do zatonięcia samochodu),
  • samobójstwo,
  • przedawkowanie środków odurzających (w tym alkoholu).

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • niski status społeczno-ekonomiczny,
  • alkohol,
  • padaczka,
  • nieumiejętność pływania,
  • niedostateczne ogradzanie basenów,
  • niedostateczna opieka nad dziećmi,
  • zaburzenia rytmu serca.

  TRYB LECZENIA: początkowo należy hospitalizować wszystkich pacjentów na oddziale intensywnej terapii z wyjątkiem tych nielicznych, którzy w izbie przyjęć są przytomni i nie wykazują cech upośledzenia czynności układu oddechowego; późne zgony spowodowane utonięciem występują w 5% przypadków, dlatego wszystkie ofiary tonięcia powinny być obserwowane w szpitalu przez 24-48 h.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na miejscu wypadku;
  • szybkie wyciągnięcie topielca z wody i ułożenie w zwykłej pozycji do resuscytacji,
  • podawanie tlenu,
  • oddech z zastosowaniem dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych,
  • unikanie ucisku jamy brzusznej, jeżeli nie ma niedrożności dróg oddechowych,
  • monitorowanie pH krwi i stosowne do niego podawanie wodorowęglanu sodu,
  • monitorowanie utlenowania krwi tętniczej,
  • unikanie glikokortykosteroidów,
  • unikanie profilaktycznego podawania antybiotyków,
  • hiperwentylacja (utrzymywanie PaCO2 w granicach 25-30 mm Hg).

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: leżenie w łóżku co najmniej przez pierwsze 24 h.

  POWIKŁANIA: 

  • utrzymujące się zaburzenia neurologiczne,
  • strach przed wodą,
  • zapalenie lub ropień płuc,
  • wtórne utonięcie,
  • zespół ostrej niewydolności oddechowej.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • odpowiedni nadzór dorosłych nad dziećmi,
  • znajomość zasad bezpieczeństwa nad wodą,
  • obowiązkowe ogradzanie basenów,
  • unikanie alkoholu i środków odurzających nad wodą,
  • nauka pływania w dzieciństwie,
  • znajomość zasad bezpiecznego żeglowania.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • chorzy, którzy w izbie przyjęć są przytomni lub mają tylko niewielkie przymglenie świadomości, mają wszelkie szanse na całkowite wyzdrowienie,
  • u chorych, którzy są w śpiączce lub wymagają resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy przyjęciu do szpitala, oraz u tych, którzy mają szerokie sztywne źrenice i brak samoistnej aktywności oddechowej, rokowanie jest niepewne, a często złe.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS