Pomoc doraźna
 • Pierwsza pomoc
 • Katalog
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Pierwsza pomoc
  Omdlenie

  OPIS: około 5-20% dorosłych w wieku do 75 lat doznaje jednego lub kilku epizodów omdlenia; zaburzenie to jest przyczyną około 1% przyjęć do szpitala i około 3% zgłoszeń do ambulatorium.

  Wiek: podeszły.

  OBJAWY: 

 • przejściowa utrata przytomności charakteryzująca się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne, utratą napięcia mięśniowego i samoistnym powrotem świadomości.

  PRZYCZYNY: 

  • ze strony serca: zwężenie drogi odpływu:
   • stenoza aortalna,
   • kardiomiopatia przerostowa,
   • zator płucny.
  • zaburzenia rytmu serca:
   • częstoskurcz komorowy,
   • niedomoga węzła zatokowego,
   • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia.
  • pozasercowe:
   • omdlenie wazowagalne (defekacja, mikcja, kaszel),
   • podciśnienie ortostatyczne,
   • wywołane przez leki,
   • drgawki,
   • zespół zatoki szyjnej,
   • psychogenne.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • choroba serca,
  • przyjmowanie następujących leków:
   • hipotensyjnych,
   • wazodylatatorów (łącznie z antagonistami kanałów wapniowych, inhibitorami ACE i nitratami),
   • pochodnych fenotiazyn,
   • przeciwdepresyjnych,
   • przeciwarytmicznych,
   • diuretyków.

  TRYB LECZENIA: 

  • pacjenci chorzy na serce powinni być hospitalizowani,
  • pacjenci w podeszłym wieku, u których uprzednio nie rozpoznawano choroby serca, powinni być przyjęci do szpitala, jeśli istnieje podejrzenie, że omdlenie może być pochodzenia sercowego,
  • pacjenci, u których nie stwierdza się choroby serca, zwłaszcza młodsi (poniżej 60 roku życia), mogą być bezpiecznie diagnozowani w trybie ambulatoryjnym.

  LECZENIE OGÓLNE: nie ma szczególnych zasad swoistego postępowania.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: pełna aktywność, jeżeli nie ma choroby serca.

    

  ZAPOBIEGANIE: unikać czynników zagrożenia.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • skumulowana śmiertelność dwuletnia:
   • niska (2-5%) - u pacjentów poniżej 60 roku życia z niekardialną lub nieznaną przyczyną omdleń,
   • średnia (20%) - u chorych starszych (powyżej 60 roku życia) z niekardialną lub nieznaną przyczyną omdleń,
   • wysoka (32-38%) - u chorych z omdleniami wywołanymi chorobą serca. • W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS