Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Zapalenie płuc - bakteryjne

  OPIS: ostre bakteryjne zakażenie miąższu płucnego; częściej niż wirusowe zapalenie płuc występuje u dorosłych i o wiele rzadziej u dzieci; zakażenie może być pozaszpitalne lub szpitalne (nabyte przez chorego leżącego w szpitalu co najmniej przez 72 h); zapalenie płuc nabyte poza szpitalem najczęściej bywa spowodowane przez Streptococcus pneumoniae lub Haemophilus influenzae; szpitalne zapalenie płuc jest spowodowane najczęściej przez pałeczki Gram-ujemne (w 60%), takie jak Pseudomonas, a w przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie - przez gronkowce (14,5%).

  Częstość występowania:

  • zapalenie pluc pozaszpitalne - 1200 przypadków/100 000 mieszkańców rocznie,
  • zapalenie płuc szpitalne - 800 przypadków/100 000 przyjęć do szpitala rocznie,
  • zapalenia płuc pozaszpitalne - 120 przypadków/100 000 mieszkańców,
  • zapalenie płuc szpitalne - 80 przypadków/100 000 przyjęć do szpitala,
  • przyjęto, że zapalenie płuc trwa nie więcej niż 10 dni i zachorowania pojawiają się równomiernie w ciągu całego roku; na tej podstawie oszacowano dane przedstawione powyżej.

  Płeć: choroba występuje częściej u mężczyzn.

  OBJAWY: 

  • główne objawy podmiotowe i przedmiotowe:
   • kaszel,
   • gorączka,
   • ból w klatce piersiowej,
   • nagle pojawiające się dreszcze,
   • ciemna, gęsta lub krwista (rdzawa) plwocina;
  • inne:
   • wzdęcie,
   • ból brzucha,
   • jadłowstręt,
   • niepokój,
   • szmer oskrzelowy,
   • stłumienie opukiwania,
   • splątanie,
   • trzeszczenia (rzężenia),
   • sinica,
   • osłabione szmery oddechowe,
   • odwodnienie,
   • majaczenia,
   • obfite poty,
   • zmęczenie,
   • duszność,
   • egofonia ("kozi bek"),
   • zaczerwienienie twarzy,
   • ból głowy,
   • krwioplucie,
   • złe samopoczucie,
   • bóle mięśniowe,
   • tarcie opłucnowe,
   • zapalenie opłucnej,
   • ból opłucnowy,
   • wyczerpanie nerwowe,
   • niepokój,
   • furczenia,
   • dreszcze,
   • ból w okolicy ramion,
   • przyspieszona akcja serca,
   • przyspieszony oddech,
   • drżenie głosowe,
   • przewodnictwo szeptu.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • infekcje wirusowe,
  • pobyt w szpitalu,
  • podeszły wiek,
  • alkoholizm,
  • AIDS lub inne stany immunosupresji,
  • palenie tytoniu,
  • niewydolność nerek,
  • choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • cukrzyca,
  • niedożywienie,
  • choroba nowotworowa,
  • znieczulenie ogólne,
  • wentylacja mechaniczna,
  • stany zaburzeń świadomości lub zaburzenia połykania (np. drgawki, udar, choroby nerwowomięśniowe itd.).

  TRYB LECZENIA: 

  • pozaszpitalne zapalenie płuc - leczenie ambulatoryjne w lekkich postaciach choroby, leczenie szpitalne w postaciach średnio ciężkich i ciężkich, np. z zajęciem co najmniej dwóch płatów, z hipoksemią, spadkiem ciśnienia tętniczego, współistniejącymi poważnymi schorzeniami, u chorych w wieku podeszłym i u małych dzieci,
  • szpitalne zapalenia płuc - chorzy już hospitalizowani.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • leczenie przeciwbakteryjne ukierunkowane na najbardziej prawdopodobny czynnik chorobotwórczy,
  • u chorych z sinicą, hipoksją, dusznością, zaburzeniami krążenia lub majaczeniami jest wskazana tlenoterapia,
  • wentylacja mechaniczna w niewydolności oddechowej,
  • zabiegi fizykoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej,
  • nawodnienie,
  • odsysanie przez nos wydzieliny tchawiczej,
  • w razie potrzeby leczenie przeciwbólowe,
  • wyrównywanie niedoborów elektrolitowych,
  • w razie podejrzenia gruźlicy - izolacja.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w ostrej fazie choroby leżenie w łóżku i/lub ograniczona aktywność.

  DIETA: 

  • w rozwijającej się niewydolności oddechowej zaprzestanie żywienia doustnego,
  • zalecana dieta lekko strawna.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • poliwalentna szczepionka pneumokokowa; pneumowaks (zob. Inne),
  • jeśli możliwe - należy zmniejszać wpływ czynników ryzyka,
  • unikać bezkrytycznego stosowania antybiotyków w łagodnych infekcjach wirusowych,
  • u osób z grup wysokiego ryzyka coroczne szczepienia przeciw grypie,
  • chorzy unieruchomieni w łóżku i w okresie pooperacyjnym - ćwiczenia oddechowe i pobudzanie kaszlu; zapobieganie aspiracji w czasie karmienia nosową sondą żołądkową.

  POWIKŁANIA: 

  • ropniak opłucnej,
  • ropień płuca,
  • ropne zapalenie osierdzia,
  • zapalenie opłucnej,
  • wysięk opłucnowy,
  • martwica tkanki płucnej,
  • nadkażenie,
  • zespół ostrej niewydolności oddechowej.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • najczęstszy przebieg - ostry; u dotychczas zdrowych osób widoczna poprawa i ustąpienie gorączki w ciągu 1-3 dni,
  • śmiertelność wynosi około 5%,
  • niekorzystne rokowanie - wiek podeszły i małe dzieci, dodatni wynik posiewu krwi, niewielka liczba leukocytów, współistniejące choroby, stan immunosupresji.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS