Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Zaćma

  OPIS: jest to każde zmętnienie soczewki, umiejscowione lub uogólnione; jest główną przyczyną ślepoty na świecie, występuje mniej więcej u 17 mln osób;

  • związana z wiekiem ("starcza") - ponad 90%,
  • wrodzona -1/250 noworodków, 10-38% ślepoty wśród dzieci,
  • toksyczna - pokarmowa,
  • występująca w schorzeniach ogólnych, np. w dystrofii miotonicznej, atopowym zapaleniu skóry,
  • metaboliczna - w cukrzycy, hipokalcemii, w chorobie Wilsona,
  • wikłająca - wtórna w stosunku do innych chorób oka, np. do zapalenia błony naczyniowej (w młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów, sarkoidozie itp.); wtórna również w stosunku do guzów wewnątrzgałkowych,
  • pourazowa - wpływ temperatury (podczerwień), porażenie prądem elektrycznym, promieniowanie, wstrząśnienie, zranienia przenikające gałki oczne, ciała obce wewnątrzgałkowe.

  Uwarunkowania genetyczne:

  • zaćmy związane z wiekiem nie mają określonego modelu dziedziczenia,
  • wrodzone czasami są skojarzone np. z dziedziczno-rodzinnymi schorzeniami ogólnymi np. zespół Laurence'a-Moona-Biedla, z zespołami związanymi z nieprawidłowościami chromosomalnymi (zespół Downa).

  Częstość występowania:

  • 5% w wieku 52-62,
  • 46% w wieku 75-85 ma znaczną utratę widzenia (5/7 lub w większym stopniu),
  • 92% w wieku 75-85 ma pewnego stopnia zmętnienia w soczewkach.

  Wiek: zależy od typu zaćmy.

  Płeć: jednakowo często u obu płci.

  OBJAWY: 

  • zaćma związana z wiekiem:
   • zamglone widzenie, zniekształcenie obrazu,
   • problemy z ostrością wzroku w jasnym świetle lub prowadzeniem samochodu w nocy (oślepienie),
   • upadki lub wypadki,
   • urazy (np. złamanie szyjki kości udowej),
   • objawy przedmiotowe: zmętnienia soczewki zgodne z objawami podmiotowymi;
  • wrodzona:
   • zmętnienia w soczewce obecne już przy urodzeniu lub w 3 pierwszych miesiącach życia,
   • często bezobjawowa lub zauważona przez rodziców nieuwaga wzrokowa dziecka bądź zez (leniwe oko),
   • leukokoria (biały refleks ze źrenicy), zez, oczopląs, objawy towarzyszące zespołom (jak w zespole Downa czy w zespole poróżyczkowym),
   • nieprawidłowy wynik badania ostrości wzroku w jednym lub obu oczach,
   • uwaga: należy zawsze wykluczyć obecność guza wewnątrzgałkowego; wczesne rozpoznanie i leczenie retinoblastoma mogą uratować życie;
  • inne typy zaćmy:
   • mogą się objawiać obniżoną ostrością wzroku,
   • zebranie właściwego wywiadu może pomóc w rozpoznaniu.

  PRZYCZYNY: 

  • zaćma związana z wiekiem:
   • ciągłe (przez całe życie) powstawanie kolejnych warstw włókien soczewki doprowadza do powstania twardego, odwodnionego jądra soczewki, które osłabia widzenie (zaćma jądrowa),
   • starzenie się powoduje zmiany równowagi biochemicznej i osmotycznej wymaganej do utrzymania przejrzystości soczewki; warstwy zewnętrzne zwiększają uwodnienie i stają się nieprzejrzyste, obniżając ostrość wzroku;
  • wrodzona:
   • zwykle nieznana,
   • leki (stosowanie kortykosteroidów w pierwszym trymestrze ciąży, sulfonamidy itp.),
   • metaboliczna - cukrzyca u matki, galaktozemia płodu,
   • zakażenie wewnątrzmaciczne - w pierwszym trymestrze ciąży (różyczka, zakażenie wirusem herpes, świnka),
   • niedożywienie wewnątrzmaciczne,
  • inne typy zaćmy:
   • brak równowagi biochemicznej i osmotycznej najczęściej narusza przejrzystość soczewki,
   • miejscowe zmiany rozmieszczenia białek soczewki prowadzą do rozproszenia światła i dają obraz zmętnień.

  TRYB LECZENIA: ambulatoryjne lub szpitalne leczenie chirurgiczne.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • podeszły wiek,
  • obecność usposabiających schorzeń.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  zaćma związana z wiekiem:
  • ponieważ zaawansowana zaćma rozwija się stopniowo, pacjent może nie być świadomy, w jakim stopniu wpłynęło to na zmianę jego trybu życia; pacjent może nie sygnalizować żadnych problemów, nawet wtedy gdy lekarz stwierdza już rozwiniętą zaćmę; ze względu na to ocena zaćmy wymaga wymiany informacji pomiędzy lekarzem a pacjentem,
   • ocena przedchirurgiczna dokonywana przez lekarza pierwszego kontaktu obejmuje: badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne (morfologię, stężenie elektrolitów, EKG); u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe konieczne może być okresowe zaprzestanie ich stosowania 1 tydz. przed leczeniem operacyjnym; nie zawsze jest to konieczne, należy więc ten temat omówić z lekarzem okulistą.

  POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: 

  zaćma związana z wiekiem:
  • usunięcie chirurgiczne zaćmy jest wskazane, gdy osłabia ona widzenie w stopniu upośledzającym pacjenta, wpływa na jego tryb życia i wykonywany zawód lub stwarza ryzyko urazu,
  • ponieważ do rozwoju zaawansowanej zaćmy dochodzi stopniowo, pacjent może nie być świadomy, w jakim stopniu wpłynęła ona na zmianę jego trybu życia; z tego powodu ocena zaćmy wymaga współpracy lekarza i pacjenta,
  • technika operacyjna - zaćmy nie można usunąć laserem; większość technik operacyjnych obejmuje wszczepienie sztucznej soczewki natychmiast po usunięciu zaćmy,
   • znieczulenie - zazwyczaj miejscowe, z udziałem anestezjologa monitorującego czynności życiowe,
   • ocena przedchirurgiczna dokonywana przez lekarza pierwszego kontaktu obejmuje: badanie przedmiotowe, badania laboratoryjne (morfologię, stężenie elektrolitów, EKG); u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe konieczne może być okresowe zaprzestanie ich stosowania 1 tydzień przed leczeniem operacyjnym; nie zawsze jest to konieczne, więc temat ten należy omówić z lekarzem okulistą,
  • opieka pooperacyjna - zazwyczaj łuska ochronna na oko, miejscowo antybiotyki i steroidy; przez kilka tygodni należy unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów, skłonów;

  zaćma wrodzona
  • leczenie polega na chirurgicznym usunięciu zaćmy; u noworodków może być konieczne w celu zmniejszenia ryzyka powstania niedowidzenia dużego stopnia - leczenie operacyjne w okresie kilku dni po urodzeniu; kontrowersyjne jest wszczepianie sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych,
  • opieka pooperacyjna - długofalowy program zasłaniania oka dobrze widzącego w celu zapobieżenia rozwojowi niedowidzenia; zalecana korekcja refrakcji oka operowanego, wielokrotne powtarzanie badania; opieka pooperacyjna jest trudnym wyzwaniem dla lekarza i rodziców.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • stosowanie okularów chroniących przed światłem ultrafioletowym, szczególnie w klimacie cechującym się dużym natężeniem promieniowania słonecznego, może opóźnić postęp zaćmy, ale nie zostało to do dziś udowodnione,
  • antyutleniacze (wit. C, E itp.) są teoretycznie korzystne, nie jest to jednak potwierdzone.

  POWIKŁANIA: ślepota.

  PRZEBIEG: 

  • po usunięciu zaćmy rokowanie co do widzenia jest dobre, jeśli nie było wcześniej choroby oczu,
  • w zaćmach wrodzonych rokowanie jest często złe (ze względu na wysokie ryzyko rozwoju niedowidzenia).  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS