Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Wyrostek robaczkowy - zapalenie ostre

  OPIS: ostry stan zapalny wyrostka robaczowego;

  • po raz pierwszy opisane przez Fitza w 1886 r.,
  • McBumey opisał punkt największej bolesności jamy brzusznej.

  Częstość występowania:

  • 10/100000,
  • najczęstsza ostra choroba jamy brzusznej wymagająca interwencji chirurgicznej,
  • ocenia się, że w ciągu całego życia wystąpi u co 15 człowieka (7%).

  Wiek:

  • 10-30 lat: u mężczyzn częściej niż u kobiet (3:2),
  • powyżej 30 lat: jednakowo często u obu płci.

  Wiek: nieco częściej u mężczyzn.

  OBJAWY: 

  • ból brzucha (100%) - najpierw w śródbrzuszu, później w prawym dolnym kwadrancie;
  • ból zmniejsza się przy zgięciu kończyny w stawie biodrowym,
  • obrona mięśniowa,
  • brak łaknienia (prawie 100%),
  • nudności (90%),
  • wymioty (75%) - łagodne,
  • zaparcie,
  • biegunka - łagodna,
  • kolejność pojawiania się objawów (95%) -brak łaknienia, ból brzucha, wymioty,
  • niewielki wzrost (o 1°C) ciepłoty ciała,
  • tętno lekko przyśpieszone,
  • pacjent zwykle leży bez ruchu ze zgiętym prawym udem,
  • największą bolesność stwierdza się w punkcie McBurneya,
  • bolesność uciskowa w prawym dolnym kwadrancie - bezpośrednia i udzielona przy ucisku innych okolic,
  • obrona mięśniowa - świadoma i odruchowa,
  • przeczulica skórna na poziomie Thio-12,
  • objaw Rovsinga - ból w prawym dolnym kwadrancie przy ucisku lewego dolnego kwadrantu brzucha,
  • ból przy przeproście uda w prawym stawie biodrowym,
  • ból przy rotacji zgiętego prawego uda do wewnątrz,
  • wyrostek zakątniczy - ból umiejscowiony w bocznej części prawego dolnego kwadrantu,
  • wyrostek ułożony w miednicy mniejszej - przy badaniu per rectum bolesność miejscowa i w okolicy nadtonowej.

  TRYB LECZENIA: operacyjny, w warunkach szpitalnych

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 

  • wczesne uruchomienie chorego po operacji,
  • powrót do pełnej aktywności w 4-6 tygodni po operacji.

  DIETA: normalne odżywianie doustne - po przywróceniu pracy jelit, zwykle po 24-48 h od operacji.

  POWIKŁANIA: 

  • zakażenie rany pooperacyjnej,
  • ropień wewnątrzbrzuszny, niekiedy podprzeponowy,
  • przetoka kałowa,
  • mechaniczna niedrożność jelit,
  • przepuklina w bliźnie po operacji,
  • ropień przepony (bardzo rzadko),
  • zapalenie otrzewnej z porażenną niedrożnością jelit.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • u pacjentów młodych, bez pierwotnej perforacji wyrostka - przebieg pooperacyjny zazwyczaj niepowikłany,
  • częstość powikłań i śmiertelność wzrastają u pacjentów w podeszłym wieku oraz przy perforacji wyrostka.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS