Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Wścieklizna

  OPIS: szybko postępująca infekcja ośrodkowego układu nerwowego wywoływana przez wirusa RNA, który zakaża ssaki, w tym również ludzi;

  • w razie wystąpienia objawów choroba w 100% przypadków kończy się zgonem,
  • zakażeniu można zapobiec przez szybkie wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej po pokąsaniu lub innym rodzaju narażenia człowieka na kontakt ze zwierzęciem z objawami wścieklizny lub podejrzanym o wściekliznę.

  Częstość występowania: w Polsce nie notowano w ostatnich latach zachorowania na wściekliznę u ludzi.

  Wiek: każdy.

  Płeć: choroba występuje z jednakową częstością u obu płci.

  OBJAWY: zwykle następują po sobie 4 stadia, chociaż mogą się pokrywać w czasie;

  • okres wylęgania:
   • okres wylęgania jest czasem pomiędzy pokąsaniem a pojawieniem się pierwszych objawów choroby; w 2/3 przypadków trwa od 1 do 3 miesięcy; czasem jest krótki i wynosi 5 dni, a niekiedy dłuższy aniżeli 5 lat; najkrótszy jest u osób, u których doszło do rozległych pokąsań głowy i tułowia,
   • brak objawów poza związanymi z urazem;
  • okres zwiastunów:
   • trwa od 2 do 10 dni,
   • najbardziej charakterystycznymi objawami tego stadium są ból i parestezje w miejscu pokąsania,
   • objawy są często skrajnie różne i nieswoiste, włączając gorączkę i ból głowy,
   • mogą być związane z wieloma narządami,
   • mogą przypominać różne inne częste zakażenia;
  • okres ostrych objawów neurologicznych:
   • trwa od 2 do 10 dni,
   • w obrazie klinicznym przeważają objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego,
   • zwykle przyjmuje jedną z dwóch postaci,
    • pobudzenia psychoruchowego: epizody nadmiernego pobudzenia psychoruchowego trwające około 5 min; należą do nich: wodowstręt, aerofobia, hiperwentylacja, ślinotok i chwiejność układu autonomicznego na przemian ze stanem prawidłowym,
    • porażeń: dominuje porażenie; może być wstępujące bądź też zajmować jedną lub kilka kończyn;
  • śpiączka:
   • trwa od kilku godzin do kilku dni; u chorych poddanych intensywnej opiece medycznej rzadko może trwać kilka miesięcy,
   • może rozwinąć się w ciągu kilku dni po okresie ostrych objawów neurologicznych,
   • może wystąpić nagle z zatrzymaniem oddychania;
  • śmierć:
   • zwykle następuje w ciągu 3 tygodni od początku choroby w wyniku powikłań,
   • w literaturze światowej opisano tylko trzy przypadki przeżycia, żaden z nich nie zdarzył się w ciągu ostatnich 15 lat.

  PRZYCZYNY: wirus wścieklizny jest wirusem neurotropowym obecnym w ślinie zakażonych zwierząt.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • ekspozycja na zakażenie:
   • zawód lub czynności, których wykonywanie wiąże się z kontaktem człowieka ze zwierzętami dzikimi lub domowymi (np. hodowcy zwierząt, pracownicy laboratoryjni, weterynarze, speleolodzy),
   • podróżujący do krajów, gdzie wścieklizna wśród psów występuje endemicznie (najczęstszy czynnik ryzyka),
   • w Polsce najczęściej są to psy, koty i lisy.

  TRYB LECZENIA: 

  • podejrzenie zapalenia mózgu w przebiegu wścieklizny - hospitalizacja z izolacją,
  • ekspozycja na zakażenie - hospitalizacja, jeśli rany są rozległe i głębokie; tryb ambulatoryjny - w celu profilaktyki poekspozycyjnej.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS