Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Udar mózgu

  OPIS: nagłe wystąpienie objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w wyniku niedokrwienia mózgu lub krwotoku śródmózgowego.

  Uwarunkowania genetyczne: dziedziczenie poligeniczne z tendencją do skupiania się czynników ryzyka w danej rodzinie.

  Częstość występowania: w Polsce 80-100/100 000

  Wiek: ryzyko wzrasta po 45 roku życia, maksimum osiąga w 7 i 8 dekadzie.

  Płeć: częściej u mężczyzn (3:1).

  OBJAWY: 

  • zakres unaczynienia tętnic szyjnych (półkule mózgu): niedowład lub porażenie połowicze, niedoczulica połowicza, zespół lekceważenia, afazja, ubytki pola widzenia; rzadziej ból głowy, napad drgawkowy, amnezja, zmącenie świadomości,
  • zakres unaczynienia tętnic kręgowych i podstawnej (pień mózgu, móżdżek): podwójne widzenie, zawroty głowy, ataksja, niedowład n. VII, zespół Homera, dysfagia, dyzartria,
  • zaburzenia świadomości,
  • ból głowy, nudności i wymioty, ataksja przemawiają za umiejscowieniem móżdżkowym udaru.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • wiek,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • choroba niedokrwienna serca,
  • palenie tytoniu,
  • cukrzyca,
  • przeciwciała antyfosfolipidowe,
  • obciążony wywiad rodzinny.

  TRYB LECZENIA: 

  • hospitalizacja w ostrej fazie udaru,
  • leczenie chirurgiczne: u chorych w dobrym stanie ogólnym, bez znacznego ograniczenia sprawności zabieg usunięcia blachy miażdżycowej z tętnicy wskazany przy zwężeniu powyżej 70% światła tętnicy szyjnej po stronie obszaru niedokrwienia; przy zwężeniu poniżej 30% światła wystarczające leczenie farmakologiczne; przy pośrednich wartościach brak jednoznacznych wskazań.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: możliwie wczesne uruchamianie.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • tlenoterapia,
  • monitorowanie akcji serca przez 48 h,
  • kontrola poziomu cukru we krwi,
  • kontrola ciśnienia tętniczego (wskazane obniżenie przy wartościach przekraczających 200/100 mm Hg [26,6/13,3 kPa]),
  • zapobieganie hipertermii,
  • wczesna rehabilitacja i uruchamianie,
  • heparyna w dawce 5000 j. podskórnie co 12 h,

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • zaprzestanie palenia tytoniu,
  • kontrola ciśnienia tętniczego, glikemii, gospodarki lipidowej,
  • kwas acetylosalicylowy 650 mg/d. w 2 dawkach,
  • ograniczenie lub zaprzestanie spożywania alkoholu,
  • regularna aktywność fizyczna,
  • kontrola masy ciała,
  • pozytywne nastawienie chorego.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS