Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Stwardnienie rozsiane

  OPIS: stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex- SM) to choroba charakteryzująca się nawracającymi (czasami przewlekle postępującymi) ogniskami zapalnej demielinizacji w obrębie istoty białej mózgu i rdzenia; manifestacją kliniczną choroby są wieloogniskowe i zróżnicowane objawy neurologiczne; typowy przebieg - z okresami zaostrzeń i remisji; w niektórych przypadkach przebieg może być ostry lub powoli postępujący; SM jest jedną z najczęstszych przyczyn inwalidztwa u młodych osób.

  Uwarunkowania genetyczne: czynnik genetyczny zwiększa podatność na zachorowanie.

  Częstość występowania: 3 przypadki/rok/100 000 mieszkańców.

  Wiek: początek choroby 16. rok życia.

  Płeć: występuje częściej u kobiet.

  OBJAWY: 

  • niezborność,
  • objaw Babińskiego,
  • zaburzenia wzrokowe dotyczące zwykle jednego oka: widzenie za mgłą, podwójne widzenie, upośledzenie wzroku; często pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego,
  • klonusy (trząsy),
  • niezgrabność,
  • dyzartria,
  • labilność emocjonalna,
  • zmęczenie,
  • niedoczulica w okolicy krocza u kobiet,
  • niedowład ręki,
  • niedowład połowiczny,
  • wygórowanie odruchów ścięgnistych i okostnowych,
  • przeczulica,
  • upośledzenie koordynacji ruchów,
  • zaburzenia czucia ułożenia i wibracji,
  • monopareza,
  • zaburzenia gałkoruchowe,
  • parestezje,
  • impotencja u mężczyzn,
  • zaburzenia zwieraczy (częstomocz, zatrzymanie lub nietrzymanie moczu),
  • neuralgia nerwu trójdzielnego.

  PRZYCZYNY: nieznane.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • miejsce zamieszkania w umiarkowanej strefie klimatycznej,
  • pochodzenie z Europy Północnej,
  • przypadki SM w rodzinie.

  TRYB LECZENIA: 

  • jak najdłużej leczenie w warunkach ambulatoryjnych ,
  • długofalowy program rehabilitacji, zwalczanie zakażenia.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • brak swoistego leczenia; remisje choroby występują samoistnie, dlatego rzetelna ocena wyników leczenia jest niezwykle trudna,
  • wsparcie psychiczne, zachęta do ćwiczeń, dodawanie otuchy zapobiegają poczuciu beznadziejności,
  • terapia zajęciowa,
  • badanie urologiczne, również w razie wszelkich zaburzeń funkcji seksualnych (impotencja jest częstym problemem u chorych mężczyzn),
  • okresowe cewnikowanie pęcherza moczowego (najlepiej wykonane samodzielnie przez pacjenta) w razie niepełnego opróżniania pęcherza (w niektórych przypadkach konieczne jest założenie cewnika na stałe),
  • opieka drugiej osoby w razie zaburzeń poznawczych,
  • fizykoterapia mająca na celu utrzymanie zakresu ruchów i zapobieganie powstawaniu przykurczów.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 

  • w miarę normalna aktywność, unikanie przepracowania i zmęczenia,
  • odpoczynek w okresie rzutu choroby.

  DIETA: w razie zaparć - dieta bogata w płyny i błonnik.

    

  ZAPOBIEGANIE: nie udało się dotąd ustalić skutecznego postępowania zapobiegającego chorobie; należy unikać czynników, które mogą prowokować rzut choroby, szczególnie upałów.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • bardzo zróżnicowany, trudny do przewidzenia; około 70% pacjentów prowadzi aktywne życie dzięki długim okresom remisji choroby,
  • może być przyczyną inwalidztwa już w młodym wieku lub doprowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy od początku choroby,
  • średni czas trwania choroby wynosi 25 lat,
  • u 30% pacjentów kolejny rzut choroby wystąpi w ciągu jednego roku, u 20% w ciągu 5-9 lat, a u 10% w ciągu 10-30 lat.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS