Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Schizofrenia

  OPIS: psychotyczne (związane z utratą prawidłowej oceny rzeczywistości) zaburzenie psychiczne o zwiastunowych, czynnych i rezydualnych objawach, do których należą: urojenia, omamy, zaburzenia afektu (emocji) oraz zaburzenia formalne myślenia; rozpoznanie to ustala się, jeśli opisane objawy trwają nie krócej niż 6 miesięcy.

  Uwarunkowania genetyczne: występuje u osób usposobionych genetycznie.

  Częstość występowania: w czasie całego życia choruje 1% populacji; w niższych warstwach społeczno-ekonomicznych częstość występowania jest większa.

  Wiek: początek przed 45 rokiem życia.

  Płeć: u mężczyzn i u kobiet jednakowo często.

  OBJAWY: 

  • wycofanie się z rzeczywistości,
  • urojenia (utrwalone błędne sądy, sprzeczne z rzeczywistością), często prześladowcze (inni ludzie są wrogo nastawieni albo śledzą),
  • urojenia odnoszące (o pacjencie piszą w gazetach, mówią w telewizji, śpiewają piosenki w radiu),
  • myślenie symboliczne (ludzie lub rzeczy mają niezwykłe znaczenie),
  • inni ludzie mogą słyszeć myśli pacjenta, nasyłać mu myśli lub kierować nimi (urojenia odsłonięcia i oddziaływania),
  • urojenia wielkościowe lub religijne,
  • omamy - zwykle słuchowe,
  • jednostajny afekt lub nieadekwatne emocje,
  • rozkojarzenie myślenia (myśli niewiążące się z sobą w sensowną całość),
  • wielomówność z nikłym przekazem informacji,
  • wahania aktywności od wybitnego pobudzenia do stuporu z mutyzmem.

  PRZYCZYNY: nieznane - ani pojawienie się, ani utrzymywanie się objawów nie ma podłoża organicznego; przyczyną prawdopodobnie jest skomplikowane współdziałanie czynników dziedzicznych i środowiskowych.

  TRYB LECZENIA: 

  • leczenie zwykle rozpoczyna się hospitalizacją w celu diagnostyki pod kątem zmian organicznych i opanowania czynnych objawów psychotycznych,
  • leczenie ambulatoryjne - jeśli pacjent nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, realizuje zalecenia lekarza i ma opiekującą się nim rodzinę.

  LECZENIE OGÓLNE: zabezpieczyć pacjenta i otoczenie przed ewentualnymi działaniami wynikającymi z urojeń.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • przebieg przewlekły: remisje i zaostrzenia (nawroty),
  • rokowanie ostrożne, niemniej pełne wyzdrowienie dotyczy 30% chorujących,
  • objawy negatywne (zmniejszenie aspiracji, napędu i reakcji emocjonalnych) - często najsłabiej reagują na leczenie.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS