Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Rak sutka

  OPIS: nowotwór złośliwy piersi; rak piersi dzieli się na: przedinwazyjny (in situ) i inwazyjny (naciekający); w przybliżeniu ok. 70% wszystkich raków sutka odznacza się inwazyjnością.

  Uwarunkowania genetyczne: 

  • tylko 20% pacjentek ma przeszłość rodzinną obciążoną rakiem piersi; ta skłonność jest cechą autosomalną dominującą - przenoszoną przez matkę,
  • w ostatnich badaniach naukowych rodzin z występującym rakiem piersi wykryto u nich obecność genów zawierających BRCA1 i BRCA2; rodzinne występowanie raka piersi z podanymi genami koreluje z wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi i współistnieniem raka jajnika; w przybliżeniu 1 kobieta na 400 kobiet w USA jest nosicielką zmutowanego genu BRCA1; u nosicielki prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi w ciągu jej życia wynosi ok. 85%; z nosicielstwem genu BRCA2 u kobiet wiąże się większe ryzyko pojawienia się raka piersi u potomka męskiego.

  Częstość występowania:

  • w swoim życiu 1 na 8 kobiet zachoruje na raka piersi,
  • corocznie rozpoznaje się 150 000 nowych przypadków, a umiera 50 000 [w Polsce w 1992 r. zachorowalność na raka sutka wynosiła 17,3/100 000 kobiet].

  Wiek:  30-80 lat (największa częstość - pomiędzy 45 a 65 rokiem życia).

  Płeć:  kobiety częściej niż mężczyźni (1% raka piersi dotyczy mężczyzn).

  OBJAWY: 

  • badalny guz (55%),
  • nieprawidłowy mammogram bez obecności guza (35%),
  • zmiana barwy skóry (objaw skórki pomarańczy),
  • wciągnięcie brodawki sutkowej,
  • powiększenie piersi,
  • guzy w dole pachowym,
  • ból kości (rzadko).

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi w stopniu l wynosi (wg tzw. współczynnika ryzyka RR) 2,3; jeśli choroba dotyczy obu piersi u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, to RR = 10,5, a w chorobie obu piersi u kobiet pomenopauzalnych RR wynosi 5,0,
  • wzrost ryzyka w razie występowania czynników pochodzenia hormonalnego,
  • wczesna miesiączka, późna menopauza, nierodzenie, pierwsza ciąża po 30 roku życia,
  • kobiety, u których w wywiadzie był rak piersi lub u których wykryto w piersiach zmiany atypowe w biopsji; ryzyko wystąpienia następnego raka jest 5-10 razy większe,
  • podsumowanie: do czynników ryzyka zalicza się estrogeny pochodzenia zewnętrznego, dietę bogatotłuszczową, nadmierne spożywanie alkoholu.

  PATOLOGIA: 

  • raki przedinwazyjne:
   • odsetek ich zwiększa się w miarę coraz większej powszechności badań mammograficznych,
   • zazwyczaj są wykrywane na podstawie obrazu mammograficznego,
   • są dwojakiego typu: wewnątrzprzewodowe i wewnątrzpłatowe; wewnątrzprzewodowe raki dzielą się w zależności od struktur, z których pochodzą na: brodawkowate, sitowate, lite lub epidermoidalne; rak epidermoidalny wydaje się bardziej złośliwy;
  • raki inwazyjne:
   • wykazują tendencję do występowania w miąższu piersi,
   • dzielą się na raki: niezróżnicowane (50%), zróżnicowane (5%), rak Pageta i inne (metaplastyczne, neuroendokrynne lub raki płasko-nabłonkowe[1%]),
   • pacjentki z histologicznie potwierdzoną inwazją w raku: rdzeniastym (6%), śluzowym (7%), przewodowym, brodawczakowatym czy gruczolakotorbielakiem mają większą szansę przeżycia.

  DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: 

  • mammografia, pozwalająca wykryć 80% raków piersi, jest najlepszą techniką wykrywania zmian małych (< 0,5 cm); większość nieprawidłowości będących rakiem to zmiany nieregularne; mikrozwapnienia jako jedyny objaw złośliwości mogą występować w 35% raków piersi,
  • badanie ultrasonograficzne może pomóc w ocenie zmiany w miąższu (czy jest lita, czy torbielowata),
  • po ustaleniu rozpoznania często wykonuje się podstawowe badanie układu kostnego, zdjęcie klatki piersiowej, badania obrazowe wątroby (TK, MR).

  DALSZE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE: 

  • w razie uzyskania nieprawidłowego mammogramu lub stwierdzenia podejrzanego guza znaczenie ma badanie histopatologiczne,
  • biopsję zmian niebadanych palpacyjnie wykonuje się po zaznaczeniu ich wkłutą igłą,
  • rozmaz cytologiczny z badanej zmiany może być uzyskany poprzez prawidłowo wykonaną biopsję cienkoigłową.

  TRYB LECZENIA: 

  • pacjentki są zazwyczaj leczone przez zespół składający się z: onkologa, chirurga i radioterapeuty.

  LECZENIE OGÓLNE:  decyzja: wybrać leczenie hormonalne czy chemioterapię, jest bardzo złożona; kobiety w wieku przedmenopauzalnym wykazują większą odpowiedź na cytotsatyczną chemioterapię, a kobiety pomenopauzalne zyskują więcej na terapii hormonalnej; inne ważne czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji leczenia to liczba receptorów estrogenowych i progesteronowych, stan napromienienia, umiejscowienie przerzutów itp.;

  • leczenie raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju (stopnie l i II):
   • zawiera leczenie zarówno zmian umiejscowionych, jak i mikroprzerzutów,
   • wcześnie podjęte radykalne wycięcie piersi lub zrazika z następczą radioterapią,
   • podobnej procedurze - w celu oceny prawdopodobnego nawrotu choroby - powinny być poddane węzły chłonne,
   • wyleczenie - przede wszystkim przeżycie - jest podobne w każdym z tych postępowań,
   • optymalna metoda leczenia przedinwazyjnego lub wczesnej postaci inwazyjnego raka piersi nie została jednoznacznie określona,
  • leczenie raka piersi w stadium zaawansowanym (stopień III):
   • jest to leczenie wielospecjalistyczne, w którym pacjentki otrzymują skojarzone leczenie chemioterapeutyczne z radioterapią przed operacją wycięcia piersi,
  • leczenie przerzutów (stopień IV):
   • postępowanie objawowe,
   • połączenie chemioterapii z hormonoterapią i radioterapią.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • przeżycie 10-letnie:
  • postać przedinwazyjna - 95%; stopień l zaawansowania skryty: guz o średnicy < 1 cm, bez zajętych węzłów chłonnych pachowych,
  • postać inwazyjna l skryta - 90%; stopień l zaawansowania jawny: guz wielkości > 1 cm, bez zajętych węzłów chłonnych pachowych,
  • II -40%; stopień II zaawansowania: guz wielkości < 5 cm lub zajęte węzły chłonne,
  • III -15%; stopień III: guz wielkości > 5 cm lub naciek na klatkę piersiową, lub wciągnięcie skóry, zmiany zapalne, lub zajęcie węzłów chłonnych nadobojczykowych,
  • IV - 0%; stopień IV zaawansowania: przerzuty.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS