Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Napady padaczkowe

  OPIS: nagła zmiana zachowania polegająca na zaburzeniach percepcji zmysłowej lub aktywności ruchowej, z zaburzeniami świadomości lub bez nich, spowodowana nieprawidłową czynnością bioelektryczną kory mózgowej;

  Uwarunkowania genetyczne: trzykrotnie większa zachorowalność wśród bliskich krewnych osób chorych.

  Częstość występowania:

  • w USA -1,5 min chorych na padaczkę; 10-20% przypadków padaczka oporna na leczenie.

  Wiek: mogą wystąpić w każdym wieku.

  Płeć: jednakowo często u mężczyzn i kobiet.

  OBJAWY: 

  • ogólne:
   • gorączka (wskazuje na podłoże zapalne),
   • objawy ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mogą świadczyć o obecności guza lub urazie mózgu),
   • obrzęk tarczy n. II (wskazuje na wzrost ciśnienia śródczaszkowego),
   • krwotoczki w obrębie gałek ocznych (mogą świadczyć o nadciśnieniu tętniczym),
   • objawy oponowe (mogą być objawem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych),
   • ból głowy (niekiedy związany z procesem zapalnym lub krwotokiem);
  • napady uogólnione:
   • nieświadomości (absence) - utrata kontaktu z otoczeniem lub upadek,
   • miokloniczne - powtarzające się skurcze mięśni,
   • toniczno-kloniczne - utrata przytomności, przedłużony skurcz toniczny, a następnie rytmiczne skurcze mięśni kończyn;
  • napady częściowe:
   • proste - napady ogniskowe bez zaburzeń świadomości,
   • złożone - napady ogniskowe z zaburzeniami świadomości;
  • drgawki gorączkowe:
   • występują pomiędzy 3. miesiącem a 5 rokiem życia,
   • oprócz gorączki nie stwierdza się innych przyczyn wystąpienia drgawek,
   • w razie wystąpienia drgawek w 1. roku życia -prawdopodobieństwo nawrotu 51%, w 2 roku życia -25% (im wcześniej drgawki wystąpiły po raz pierwszy, tym większe prawdopodobieństwo ich nawrotu),
   • nawracające drgawki gorączkowe prawdopodobnie nie zwiększają ryzyka wystąpienia padaczki,
   • 88% nawrotów drgawek gorączkowych w ciągu pierwszych 2 lat życia;
  • stan padaczkowy:
   • powtarzające się napady uogólnione, pomiędzy którymi nie dochodzi do odzyskania przytomności,
   • w neurologii zaliczany do stanów nagłych.

  PRZYCZYNY: 

  • guz mózgu,
  • niedotlenienie mózgu (zatrzymanie oddechu, zatrucie CO, znieczulenie ogólne),
  • zaburzenia krążenia mózgowego (udar niedokrwienny lub krwotok),
  • środki o działaniu toksycznym lub obniżające próg pobudliwości drgawkowej (ołów, alkohol, pikrotoksyna, strychnina), także odstawienie lub wrodzona nietolerancja alkoholu,
  • rzucawka,
  • zewnętrzne czynniki prowokujące napad (światło, dźwięk, bodźce dotykowe),
  • gorączka (zob. rozdział o drgawkach gorączkowych),
  • uraz głowy,
  • udar cieplny,
  • zakażenie,
  • zaburzenia metaboliczne.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • na ryzyko wystąpienia padaczki składają się współistniejące predyspozycje genetyczne i nabyte uszkodzenia mózgu,
  • u dzieci z porodu pośladkowego zachorowalność 3,8%, z porodu główkowego - 2,2%.

  TRYB LECZENIA: ambulatoryjny z wyjątkiem stanu padaczkowego.

  LECZENIE OGÓLNE: należy zapewnić drożność dróg oddechowych chorego.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w całym zakresie tolerowanym przez chorego.

  DIETA: regularne posiłki.

  INFORMACJE DLA CHOREGO: 

  • podkreślenie znaczenia współpracy chorego przy stosowaniu leków przeciwdrgawkowych,
  • Polska Liga Przeciwpadaczkowa - Zarząd Główny, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa,
  • Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, ul. Fabryczna 57,15-482 Białystok.

    

  ZAPOBIEGANIE: ustalenie i kontynuacja odpowiedniego leczenia przeciwdrgawkowego, uświadomienie choremu konieczności jego współpracy podczas leczenia.

  POWIKŁANIA: toksyczne działanie leków.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • zależny od patofizjologii napadów u danego chorego,
  • możliwe jest wygaszenie czynności napadowej w ośrodkowym układzie nerwowym; po 2 latach bez napadów można rozważyć stopniowe odstawienie leku; prawdopodobieństwo nawrotu napadów w ciągu 3 lat od zaprzestania leczenia wynosi 33%.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS