Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Migrena

  OPIS: napadowy, zwykle jednostronny silny ból głowy trwający 2-72 h, któremu często towarzyszą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, objawy wzrokowe lub inne zaburzenia ze strony układu nerwowego; w okresach pomiędzy napadami migreny nie występują żadne objawy chorobowe; częstotliwość napadów jest różna; od jednego tygodniowo do jednego w roku lub nawet rzadziej; według międzynarodowej klasyfikacji bólów głowy rozróżnia się 7 podtypów migreny, w zależności od zespołu stwierdzanych objawów

  • bez aury - migrena zwykła, stanowi około 80% przypadków,
  • z aurą - migrena klasyczna (prawie 20% przypadków); przed wystąpieniem bólu głowy pojawiają się typowe u określonego pacjenta objawy prodromalne; objawy aury są zróżnicowane: mogą to być konkretne objawy neurologiczne, takie jak mroczek centralny lub nieswoiste zmiany nastroju; do rzadkich postaci należy "migrena potowiczoporaźna" - z aurą w postaci przemijającego niedowładu połowiczego i/lub parestezji, a także migrena podstawna - z aurą mieszanych objawów wskazujących na niedokrwienie pnia mózgu,
  • okoporaźna (rzadka postać) - niedowład nerwu okoruchowego jednostronny z towarzyszącym bólem głowy,
  • siatkówkowa (rzadka postać) - w trakcie bólu głowy występują objawy niedokrwienia siatkówki,
  • migrena cykliczna wieku dziecięcego - ekwiwalenty migreny u dzieci; nawracające epizody takich objawów, jak wymioty, bóle brzucha, zawroty głowy, którym towarzyszą bóle głowy o niewielkim nasileniu,
  • powikłania migreny (bardzo rzadkie) - stan migrenowy w przypadkach, gdy napad nie ustępuje samoistnie; opisywano również przypadki wystąpienia zawału mózgu podczas napadu migreny,
  • inne objawy związane z napadem migrenowym należą do rzadkości.

  Uwarunkowania genetyczne:ponad 70% pacjentów wykazuje obciążenie rodzinne; wpływ czynników genetycznych jest oczywisty, ale mechanizm niejasny; istnieje hipoteza, że odpowiedzialny za migrenę jest gen recesywny o penetracji około 70% lub gen dominujący o większej penetracji u kobiet.

  Częstość występowania:

  • liczba nowych przypadków niemożliwa do określenia ze względu na trudności diagnostyczne i brak informacji; około 75% pacjentów w ogóle nie zasięga porady lekarza,
  • napady migreny występują przeciętnie u 3-20% populacji (według różnych danych),
  • chorobowość trudna do określenia z tych samych powodów co rejestracja nowych przypadków; według przybliżonej oceny długości życia chorobowość (liczba przypadków, w których w danej populacji wystąpił co najmniej jeden w ciągu życia napad migreny) wynosi około 10%; 6% mężczyzn (w wieku 12-80 lat) i 18% kobiet (w wieku 12-80 lal).

  Płeć:występuje częściej u kobiet

  Wiek:młodzi dorośli < 50 roku życia; początek w wieku od kilkunastu do 30 lat.

  OBJAWY: aura zwiastująca ból głowy pojawia się zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu minut przed napadem migreny klasycznej.

  • zaburzenia wzrokowe (błyski świetlne, ubytki w polu widzenia, mroczki, iluzje, zygzaki świetlne, omamy),
  • objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (parestezje, afazja, niedowład połowiczy mięśni twarzy i/lub kończyn, objawy oczne i inne),
  • zaburzenia ze strony narządów zmysłów: widzenia (światłowstręt), smaku, węchu, słuchu,
  • objawy psychiczne (euforia, niepokój, znużenie, zmiany nastroju),
  • ból głowy: jednostronny^ 30% obustronny), bardzo silny, pulsujący, nasilający się przy ruchach,
  • nudności (87%), wymioty (56%), biegunka (16%),
  • światłowstręt (82%),
  • tkliwość czepca (65%),
  • uczucie pustki w głowie (72%), zawroty głowy (33%), omdlenia (10%),
  • parestezje wokół ust,
  • inne (bladość powłok, gorączka, zaczerwienienie twarzy, wielomocz).

  PRZYCZYNY: 

  • nadal niejasna; bierze się pod uwagę:
   • zaburzenia metabolizmu serotoniny,
   • zaburzenia regionalnego przepływu mózgowego,
   • rozszerzenie tętnic zewnątrzczaszkowych;
  • poszczególne napady mogą być prowokowane przez:
   • niektóre pokarmy (czekoladę, sery, wędzone mięso) lub alkohol (czerwone wino),
   • zbyt długie przerwy między posiłkami,
   • stadia cyklu miesiączkowego,
   • doustne środki antykoncepcyjne,
   • zmęczenie lub zbyt długi sen,
   • zbyt silne lub migoczące oświetlenie,
   • stres lub odprężenie po stresie ("migrena weekendowa").

  TRYB LECZENIA: ambulatoryjny z wyjątkiem przypadków stanu migrenowego.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w czasie napadu odpoczynek w zaciemnionym pomieszczeniu.

  DIETA: unikanie pokarmów, które mogą prowokować napad migreny.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • przypadki migreny w rodzinie,
  • płeć żeńska,
  • młody wiek,
  • stwierdzone w wywiadzie nawracające bóle brzucha, wymioty, choroba lokomocyjna w dzieciństwie,
  • nie ma natomiast związku z poziomem intelektualnym, warunkami socjalnymi i profilem osobowości.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • ucisk tętnicy skroniowej po stronie bólu,
  • zimny okład na okolicę skroni, oka i potylicy po stronie bólu,
  • leżenie nieruchomo; poduszka o przekroju trójkątnym podpierająca głowę i szyję,
  • zminimalizowanie natężenia świata, hałasów i zapachów w otoczeniu chorego (zwłaszcza zapachów kuchennych i dymu papierosowego),
  • uwaga: większość pacjentów nie zgłasza się do lekarza i radzi sobie z napadem sposobami domowymi.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • z wiekiem - złagodzenie charakteru i ciężkości napadów oraz zmniejszenie się ich częstości,
  • większość napadów kończy się przed upływem 72 h.
  • preparaty ergotaminowe
   • dihydroergotamina - DHE - (Ditamin): 1 mg/1 ml; 1 mg domięśniowo lub dożylnie, a następnie 1 mg co godzina do 3 mg i.m. lub 2 mg iv:, maksymalna dawka w ciągu tygodnia wynosi 6 g; zaleca się jednoczesne podanie leku przeciwwymiotnego, np. 10 mg prochlorperazyny i.m. lub 5 mg i.v. przed podaniem DHE, O ergotamina: w czopkach 2 mg: zaczyna się od potowy, zwiększa się do 2 czopków w trakcie napadu; maksymalna dawka dzienna ergotaminy wynosi 6 mg i nie więcej niż 10 mg w ciągu tygodnia; wszystkie czopki zawierają 100 mg kofeiny;
   • ergotamina 1 mg z kofeiną 100 mg (Coffecorn forte); dwie tabletki p.o. na początku napadu, kolejna tabletka po 30 min do maksymalnie 6 dz., 10 w tygodniu,
   • ergotamina 0,6 mg z alkaloidami pokrzyku 0,2 mg i kwasem fenyloetylobarbiturowym 40 mg (Bellergot retard); jedna tabletka na początku napadu; maksymalna dawka tygodniowa 16 tabletek, leki przeciwbólowe:
   • kwas acetylosalicylowy: 650-1000 mg p.o, co 4 h,
   • paracetamol: 650 mg p.o. co 4 h,
   • ibuprofen: 800 mg p.o., a następnie 400 mg po 30-60 min,
   • naproksen: 500 mg lub sól sodowa naproksenu 550 (Anapran), 1 tabletka p.o;, maksymalna dawka dzienna 1375 mg,
   • metamizol (Pyralgin): 500 mg p.o., 1000-3000 mg i.m. lub bardzo powoli i.v;, leki złożone:
   • paracetamol (Analget-K): 250 mg, propyfenazon 200 mg, kofeina 50 mg, fosforan kodeiny 10 mg,
   • paracetamol (Antidol): 300 mg, fosforan kodeiny 20 mg,
   • paracetamol (Cefalgin, Saridon): 250 mg, propyfenazon 150 mg, kodeina 50 mg,
  • paracetamol (Dolores): 350 mg, kwas acetylosalicylowy 150 mg, kofeina 50 mg;
  • sumatryptan (Imigran):
  • 6 mg podskórnie w autostrzykawce lub 100 mg w tabletce p.o. Przeciwwskazania:
  • preparatów ergotaminowych nie należy stosować w ciąży, w schorzeniach naczyń obwodowych, chorobie niedokrwiennej mięśnia serca i schorzeniach przebiegających z objawami skurczu naczyń (np. w migrenie potowiczoporaźnej),
  • u pacjentów z chorobą wrzodową należy unikać stosowania preparatów kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
  • leki złożone zawierające barbiturany i kodeinę mogą wywoływać uzależnienie. Środki ostrożności:
  • sposób leczenia powinien być w każdym przypadku zindywidualizowany,
  • preparaty ergotaminowe należy podać we wczesnej fazie napadu migreny pamiętając, że u niektórych pacjentów mogą one prowokować wymioty,
  • przy stosowaniu leków przeciwbólowych należy zwrócić uwagę na ewentualne zaburzenia dyspeptyczne,
  • należy pamiętać o możliwości uzależnienia w przypadku niektórych leków (barbiturany, kodeina),
  • leki złożone, zawierające składowe zwężające naczynia (preparaty ergotaminowe, Midrin) mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Interakcje stosowanych leków: Inne leki uspokajające, przeciwbólowe, alkohol, leki zwężające naczynia.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • unikanie czynników prowokujących napad migreny,
  • leczenie profilaktyczne: w razie gdy częstotliwość lub ciężkość napadów znacznie utrudniają pacjentowi życie codzienne, warto wprowadzić stałe leczenie zapobiegawcze; konieczna jest przy tym systematyczna obserwacja pacjenta pod kątem skuteczności leczenia i ewentualnych objawów ubocznych; Administracja Żywności i Leków poleca w profilaktyce migreny jedynie propranolol.
   • propranolol: 80-320 mg/dz.,
   • atenolol: 50-100 mg/dz.,
   • nadolol: 40-80 mg/dz.,
   • metoprolol (Metocard): 100-450 mg/dz.,
   • amitryptylina: 50-150 mg/dz.,
   • metysergid (Deseni): 5-8 mg/dz.,
   • cyproheptadyna: 4-16 mg/dz.,
   • werapamil (Isoptin): 80-120 mg 3 x dz.

  POWIKŁANIA: 

  • do rzadkości należy stan migrenowy, tj. napad trwający powyżej 72 h, prowadzący do odwodnienia, jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wyczerpania,
  • rzadko - incydenty ogniskowego niedokrwienia mózgu,
  • jatrogenne skutki leczenia, m.in. uzależnienie od leków; należy też uwzględnić możliwe objawy uboczne stosowanego leczenia.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS