Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Macica - nowotwór złośliwy trzonu

  OPIS: 

  • rak endometrium,
  • nowotwór złośliwy,

   • wielkość guza: mała, średnia, duża; typ histologiczny: rak gruczołowy, rak płaskonabłonko-wy (złośliwy z elementów płaskonabłonkowych), jasnokomórkowy, gruczotowo-brodawkowaty;
  • mięsaki.

  Częstość występowania:w USA najczęstszy jest nowotwór złośliwy - 35 000 nowych przypadków rocznie; [w Polsce w 1992 r. zachorowalność na raka trzonu wynosiła 5,9/100 000 kobiet].

  Wiek: 

  • rak endometrium występuje u kobiet w okresie pomenopauzalnym między 50 a 60 rokiem życia,
  • może występować i u młodszych kobiet w wieku około 30 lub 40 lat, jeśli chorują na zespół wielotorbielowatych jajników lub mają przewlekły brak owulacji,
  • mięsaki - występują pomiędzy 40 a 60 rokiem życia.

  Płeć: kobiety.

  OBJAWY: 

  • rak endometrium,
  • bardzo częstym objawem są krwawienia pomenopauzalne; każde plamienie w tym okresie wymaga wyjaśnienia,
  • czasami, gdy pacjentka wydali część tkanki nowotworowej, łatwiej ustalić rozpoznanie,
  • mięsak,
  • guz mezodermalny mieszany z przewodów Mullera - krwawienie i wydalanie tkanki nowotworowej,
  • mięsak gładkokomórkowy - przypuszczalnie rozwija się z istniejącego w macicy mięśniaka,
  • wyłyżeczkowanie jamy macicy rzadko pozwala ustalić rozpoznanie.

  PRZYCZYNY: 

  • rak endometrium - zależny od estrogenów; sprzyja jego wystąpieniu:
   • zespół wielotorbielowatych jajników,
   • otyłość,
   • przewlekły brak owulacji,
   • hormonalna terapia zastępcza (zastępcze podawanie estrogenów bez progesteronu powoduje 70-krotny wzrost ryzyka; kiedy podaje się progesteron, ryzyko nigdy nie spada do zera, ale ogólnie zmniejsza się w całej populacji),
   • etiologia nieznana.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • wczesna miesiączka,
  • późna menopauza,
  • brak potomstwa,
  • nadciśnienie tętnicze i cukrzyca często są skojarzone z otyłością o niejasnej etiologii.

  PATOLOGIA: 

  stopień l:

   A - zmiana ograniczona do endometrium,

   B - naciekanie dotyczy mniej niż 50% mięśniówki,

   C - naciekanie dotyczy przeszło 50% mięśniówki;

  stopień II:
   A - inwazja błony śluzowej szyjki macicy (mikroskopowa),

   B - naciekanie zrębu szyjki (mikroskopowe);

  stopień III:
   A - komórki nowotworowe są znajdowane w wymazie cytologicznym pobieranym z otrzewnej (wskutek zajęcia przydatków),

   B - przerzuty do pochwy,

   C - przerzuty do miednicy (zajęcie węzłów chłonnych przyaortalnych);

  stopień IV:
   A - naciekanie błony śluzowej pęcherza moczowego i odbytnicy,

   B - odległe przerzuty (zajęte węzły chłonne pachwinowe);

  w każdym ze stopni zaawansowania występują podgrupy, w zależności od stopnia zróżnicowania:

   G1 - dobrze zróżnicowany,

   G2 - średnio zróżnicowany,

   G3 - słabo zróżnicowany.

  TRYB LECZENIA: leczenie szpitalne, chirurgiczne.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • radioterapia ma zastosowanie w zapobieganiu nawrotom raka w kikucie pochwy,
  • w razie przerzutów odległych w 30% przypadków ma zastosowanie hormonoterapia oparta na progestagenach.

  PSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: 

  • postępowanie chirugiczne ma na celu kontrolę jamy brzusznej wraz z wycięciem całkowitym macicy, obustronnym wycięciem przydatków, pobraniem do badania węzłów przyaortalnych i wymazem cytologicznym z otrzewnej,
  • u pacjentek wysokiego ryzyka, w stopniu l B lub wyższym - ma zastosowanie leczenie chirurgiczne z następową radioterapią; dotyczy to także pacjentek z rakiem nisko zróżnicowanym bez względu na stopień; w takiej sytuacji brak wspomagającej terapii, którą można by zastosować poza postępowaniem chirurgicznym i radioterapią.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 6 tygodni po operacji pacjentki są zazwyczaj leczone ambulatoryjnie i uzyskują pełną aktywność życiową.

  DIETA: bez ograniczeń - z wyjątkiem okresu stosowania radioterapii.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • u młodych kobiet z otyłością lub brakiem owulacji prewencja raka trzonu macicy polega na podawaniu progesteronu w sposób cykliczny w celu zapobieżenia nadmiarowi estrogenów lub na stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych,
  • w razie stosowania estrogennej terapii zastępczej pacjentka powinna zawsze nosić wkładkę gestagenną do czasu poddania się zabiegowi wycięcia macicy.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: przeżycia pięcioletnie są podstawą do oceny przebiegu choroby i rokowania w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego i zróżnicowania histologicznego.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS