Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Gruźlica

  OPIS: gruźlica należy do zakażeń, których częstość w latach dziewięćdziesiątych wzrasta; po dostaniu się bakterii do organizmu drogą wziewną i zakażeniu płuc może dojść do zajęcia wielu innych narządów: ucha środkowego, kości, stawów, opon mózgowo-rdzeniowych, nerki i skóry; wdychane prątki, które nie zostały skutecznie zabite przez mechanizmy komórkowe gospodarza, mogą zostać rozsiane drogą krwiopochodną, chłonną lub przez ciągłość; często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych wnęk, śródpiersia i szyjnych; okres wylęgania wynosi 2-10 tyg.;

  • po wielu latach przetrwania w ustroju bakterie mogą się uaktywnić; do wystąpienia gruźlicy popierwotnej może dojść w czasie ciąży, stresu i innych chorób lub w starszym wieku; wówczas zmiany najczęściej umiejscawiają się w szczytach płuc (85%),
  • ryzyko rozwoju aktywnej choroby jest największe do dwóch lat po ekspozycji.

  Częstość występowania: różni się znacznie: wynosi 30-100/100 000 [w Polsce liczba pacjentów nowo zarejestrowanych w 1997 r. w poradniach gruźlicy i chorób płucnych podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej - ogółem 13 698, w tym BK+ 7362; zapadalność na 100 tys. - 41,4].

  Wiek: 

  • pierwotna - niemowlęta i młodzież,
  • popierwotna lub zaostrzenia przewlekłej choroby - osoby dorosłe, w tym również starsze,
  • w każdym wieku - u osób z upośledzeniem odporności.

  Płeć: choroba występuje częściej u kobiet.

  OBJAWY: 

  • kaszel,
  • krwioplucie,
  • gorączka i poty nocne,
  • utrata masy ciała,
  • spadek aktywności życiowej,
  • powiększenie węzłów chłonnych,
  • ból opłucnej,
  • powiększenie wątroby i śledziony,
  • do objawów późnych należy zajęcie nerek, kości i ośrodkowego układu nerwowego.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • mieszkańcy miast, bezdomni, mniejszości narodowe,
  • zakłady zamknięte (np. zakłady poprawcze),
  • upośledzenie odporności (szczególnie zakażenie HIV),
  • cukrzyca,
  • przewlekła niewydolność nerek,
  • niedożywienie.

  DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: w gruźlicy pierwotnej zdjęcie RTG klatki piersiowej wykazuje nacieki z wysiękiem do opłucnej lub bez; często tworzą się jamy, a choroba umiejscawia się w górnym płacie z zajęciem węzłów chłonnych wnęki; możliwe jest wystąpienie rozsianych zmian, przypominających wyglądem ziarna prosa; w pierwotnej gruźlicy u dzieci dochodzi do niedodmy prawego górnego płata z powiększeniem węzłów chłonnych wnęki.

  TRYB LECZENIA: 

  • profilaktyka u wszystkich osób z dodatnim wynikiem testu na PPD, u których nie stwierdza się choroby, polegająca na podawaniu co najmniej przez 9 miesięcy leków,
  • w aktywnej chorobie należy zastosować co najmniej 3 leki przez 2 miesiące, potem 2 leki do 6 miesięcy - celem uzupełnienia leczenia,
  • u dzieci z aktywną chorobą płuc podaje się przez 2 miesiące 3 leki,
  • osoby zakażone HIV powinny otrzymywać co najmniej 3 leki,
  • u chorych (niezależnie od wieku) w przypadku gruźlicy o ciężkim przebiegu należy przez pierwsze 2-4 miesiące zastosować 4 leki.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 

  • w zależności od tolerancji,
  • kaszlące dzieci mogą stanowić źródło zakażenia,
  • pacjenci kaszlący z dodatnim wynikiem barwienia plwociny na prątki kwasooporne zwykle po kilku dniach leczenia nie są zakaźni.

  DIETA: regularne odżywianie.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: ogólnie liczba powikłań jest duża; następuje całkowite wycofanie zmian, jeśli leki są stosowane regularnie i przez całą kurację.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS