Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Gorączka reumatyczna

  OPIS: gorączka reumatyczna jest chorobą zapalną, prawdopodobnie o podłożu autoimmunologicznym; obejmuje wiele narządów: serce, stawy, skórę oraz ośrodkowy układ nerwowy; wcześniejsze zakażenie górnych dróg oddechowych przez paciorkowca. Gorączka reumatyczna może doprowadzić do uszkodzenia zastawek serca, a także ostrej niewydolności serca, gdy nie zastosuje się profilaktycznej antybiotykoterapii, wówczas nawroty choroby są częste; w ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień o nawrotach choroby u osób dorosłych oraz u dzieci.

  Wiek: najczęściej u dzieci od 5 do 15 roku życia; nawroty obserwuje się także w wieku dorosłym.

  Płeć: jednakowo często u obu płci.

  OBJAWY: 

  • zmiany stawowe obejmują bóle i zapalenie stawów (75%),
  • zajęte są średniej wielkości stawy, np. skokowe, kolanowe, nadgarstkowe,
  • charakterystyczne są wędrujące dolegliwości stawowe,
  • objawy stawowe ustępują w ciągu 3-4 tyg. bez pozostawienia zniekształceń,
  • łagodne lub ciężkie zapalenie serca z towarzyszącym szmerem (65%),
  • zmiany w sercu obejmują: zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i/lub niewydolność zastawek; pojawiają się w ciągu 2 tyg. i trwają od 6 tyg. do 6 miesięcy,
  • uszkodzenie zastawki może być nieodwracalne,
  • u < 5% rumień obrączkowy (charakterystyczna zmiana skórna),
  • bezbolesne guzki podskórne, znaczny obrzęk nakładający się na wyniosłości kostne,
  • pląsawica jest częstym, późnym objawem choroby, może jednak być stwierdzona od samego początku; objaw ten występuje u 10-15% chorych, a zastosowane leczenie nie skraca czasu jej trwania,
  • gorączka 38,3-40,0°C,
  • częstym objawem jest także ból brzucha (mogą to być silne dolegliwości bólowe),
  • krwawienia z nosa (istotny objaw stwierdzany w wywiadzie, lecz rzadko obserwowany w ostrym rzucie gorączki reumatycznej),
  • tiki w obrębie twarzy,
  • grymasy twarzy.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • przebywanie w miejscach przeludnionych, tj. w szkole, w miejscu pracy,
  • skłonność do częstych zakażeń górnych dróg oddechowych.

  TRYB LECZENIA: 

  • ambulatoryjny,
  • we wstępnym okresie choroby jest wskazane przyjęcie do szpitala celem ustalenia ostatecznego rozpoznania i uzyskania stabilizacji ogólnego stanu chorego.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • chory z zapaleniem stawów - podanie leków zmniejszających dolegliwości bólowe,
  • chory z zapaleniem serca - zmniejszenie stanu zapalnego,
  • chory z zaburzeniami rytmu - podanie odpowiednich leków.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 

  • we wstępnym okresie choroby ograniczona do leżenia w łóżku, ze stopniowym zwiększaniem wysiłku zależnym od tolerancji,
  • u osób z zapaleniem serca wysiłek należy dawkować ze szczególną ostrożnością.

  DIETA: u osób z zapaleniem serca regularnie spożywane posiłki, z ograniczoną ilością soli.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • chorego należy poddać leczeniu profilaktycznemu penicyliną od dzieciństwa aż do wieku dorosłego; zaleca się podawanie co miesiąc domięśniowo penicyliny benzylowej,
  • dorośli po przebyciu ostrego rzutu gorączki reumatycznej powinni być leczeni co najmniej przez 5 lat; natomiast chorzy ze zmianami w zastawkach serca powinni być leczeni przez czas zależny od dalszych objawów; innym sposobem postępowania profilaktycznego jest doustne podawanie penicyliny,
  • gdy doszło do uszkodzenia zastawek serca w przebiegu gorączki reumatycznej, chorym, u których planuje się usunięcie zębów lub inne drobne zabiegi chirurgiczne, należy podać profilaktycznie antybiotyki w celu zapobieżenia bakteryjnym zapaleniom wsierdzia.

  POWIKŁANIA: 

  • kolejne rzuty gorączki reumatycznej wtórne w stosunku do ponownego zakażenia paciorkowcowego,
  • zapalenie serca,
  • zwężenie lewego ujścia żylnego,
  • zastoinowa niewydolność krążenia.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: zależy od zmian w sercu i ich nasilenia w czasie rzutu gorączki reumatycznej.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS