Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Depresja

  OPIS: depresja pojawia się, gdy ktoś dozna tak znacznej frustracji i złości, że nie może sobie z nimi poradzić; poziom frustracji lub złości, z którym człowiek sobie radzi, jest osobniczo zmienny; skutkiem przekroczenia tego poziomu są nieprawidłowe zależności między receptorami a neuroprzekaźnikami w synapsach, głównie w układzie limbicznym mózgu; receptory presynaptyczne wpływają głównie na gromadzenie, uwalnianie i wychwyt zwrotny neuroprzekaźnika;

  • dwubiegunowe zaburzenia nastroju: obecność epizodów maniakalnych i depresyjnych,
  • jednobiegunowe zaburzenia nastroju: obecne jedynie epizody depresyjne.

  Częstość występowania: ocenia się, że na wystąpienie w jakimś momencie życia wyraźnego epizodu depresyjnego narażonych jest 5-20% populacji

  Wiek: 

  • zaburzenia dwubiegunowe: średni wiek zachorowania - 30 lat,
  • zaburzenia jednobiegunowe: średni wiek zachorowania - 40 lat.

  Płeć: częściej u kobiet.

  OBJAWY: 

  • obniżenie nastroju,
  • istnieje prawdopodobieństwo depresji, gdy obniżeniu nastroju towarzyszą przynajmniej cztery z poniższych objawów:
   • zaburzenia apetytu - z ubytkiem lub przyrostem masy ciała (jedzenie lub picie może wynikać z nudy lub z innych przyczyn nie związanych z apetytem),
   • zaburzenia snu - bezsenność lub nadmierna senność,
   • zła tolerancja wysiłku - nasilenie zmęczenia nie jest proporcjonalne do ilości wydatkowanej energii,
   • spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe (wycofanie lub niepokój i drażliwość),
   • brak zainteresowania przyjemnościami, obniżone potrzeby seksualne, nieodczuwanie przyjemności w sytuacjach uprzednio przyjemnych,
   • obniżona samoocena - pretensje do siebie, nadmierne poczucie winy,
   • utrudnienie koncentracji, zła pamięć, niezdecydowanie,
   • myśli samobójcze; czasami powrót aktywności związany z poprawą stanu chorego umożliwia zaplanowanie i niekiedy dokonanie samobójstwa.

  PRZYCZYNY: 

  • obniżona synteza neuroprzekaźników,
  • wzmożony rozpad neuroprzekaźników,
  • wzrost wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników,
  • niedobór poszczególnych neuroprzekaźników powoduje różne typy depresji, mianowicie niedobór noradrenaliny powoduje przygnębienie i spowolnienie, a niedobór serotoniny -drażliwość, agresywność i myśli samobójcze.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • kobiety są bardziej narażone na wystąpienie depresji niż mężczyźni,
  • obciążający wywiad rodzinny (depresja, samobójstwo, alkoholizm, nadużywanie innych substancji psychoaktywnych),
  • obecność przewlekłej choroby, a zwłaszcza wielu chorób,
  • migrenowe bóle głowy,
  • bóle pleców,
  • ból przewlekły,
  • świeży zawał serca,
  • choroba wrzodowa,
  • bezsenność,
  • sytuacje stresowe,
  • okres dojrzewania,
  • wiek podeszły,
  • przejście na emeryturę,
  • dzieci z zaburzeniami zachowania, zwłaszcza z nadmierną aktywnością.

  DALSZE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE: 

  • skala samooceny depresji Zunga,
  • inwentarz depresji Becka,
  • inne testy przesiewowe (ogólny kwestionariusz stanu zdrowia, skala oceny depresji,
  • rozpoznanie depresji wynika przede wszystkim z oceny stanu klinicznego i wymaga umiejętnego uzyskania danych o funkcjonowaniu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

  TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, natomiast w przypadku stanów ciężkich ze skłonnością do samobójstw proponuje się leczenie szpitalne.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • psychoterapia pomaga pacjentowi uporać się z problemami powodowanymi przez depresję; innym sposobem pomocy w radzeniu sobie z problematyką samobójstwa, relacji międzyludzkich i problemami socjalnymi jest poradnictwo indywidualne,
  • należy zastosować właściwy lek,
  • stosować właściwe dawki,
  • podawać właściwy lek należycie długo.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: bez ograniczeń.

  DIETA: nie ma leczenia dietetycznego.

  INFORMACJA DLA CHOREGO: 

  • wnikliwe omówienie leczenia farmakologicznego,
  • rozważyć skierowanie do grupy wsparcia,
  • podkreślić konieczność długotrwałego leczenia i kontrolnych wizyt,
  • zalecić lekturę publikacji przeznaczonych dla chorych na depresję,
  • skontaktować się z miejscowymi grupami wsparcia.

  MONITOROWANIE PACJENTA: 

  • kontrolna wizyta w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia; podczas tej wizyty pacjent prawdopodobnie nie będzie się czuł o wiele lepiej,
  • podczas wizyt kontrolnych należy oceniać nasilenie objawów ubocznych i efektywność leczenia oraz ustalić dawkę leku,
  • wizyty kontrolne co 2 tygodnie do czasu uzyskania poprawy; jeśli leczenie jest właściwe, to poprawa powinna nastąpić w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia depresji,
  • następnie wizyty kontrolne co 3 miesiące,
  • należy wyjaśnić pacjentowi, że leczenie musi być kontynuowane nawet po uzyskaniu poprawy,
  • leczenie powinno trwać przynajmniej od 6 miesięcy do 2 lat; dłużej u osób z depresją w wywiadzie rodzinnym i u bardzo młodych.

  POWIKŁANIA: 

  • samobójstwo,
  • brak poprawy.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: jest to jedno ze schorzeń najbardziej podatnych na leczenie, ponieważ jeśli utrafi się we właściwy lek i zastosuje właściwą dawkę, można niemal zagwarantować pacjentowi poprawę.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS