Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Cukrzyca insulinozależna typ I

  OPIS: przewlekła choroba będąca wynikiem niewydolności trzustki w zakresie wytwarzania insuliny, prowadząca do podwyższonego poziomu cukru oraz takich powikłań narządowych jak: przyśpieszona miażdżyca, uszkodzenie nerwów obwodowych, uszkodzenie nerek i uszkodzenie siatkówki; chorobę cechują:

  • niedobór insuliny oraz konieczność jej podawania,
  • skłonność do kwasic,
  • zwykle nagły początek,
  • stopień odżywienia - prawidłowy lub niedobór masy ciała,
  • chwiejny przebieg,
  • brak skuteczności leków doustnych,
  • sezonowość - szczyt zachorowań w okresie od stycznia do kwietnia.

  Uwarunkowania genetyczne: sposób ekspresji genu niejasny.

  Częstość występowania: zapadalność wynosi 15/100 000 przypadków rocznie,

  Wiek: początek choroby występuje na ogół między 8 a 12 rokiem życia - ze szczytem zachorowań w okresie dojrzewania; początek choroby jest mniej więcej o 1,5 roku wcześniejszy u dziewcząt niż u chłopców; gwałtowny spadek zapadalności obserwuje się po zakończeniu okresu dojrzewania.

  Płeć: u mężczyzn i u kobiet jednakowo często.

  OBJAWY: 

  • wielomocz i pragnienie,
  • wzmożony apetyt (należący do objawów klasycznych, nie występujący jednak często),
  • zwykle brak apetytu,
  • zmniejszenie ciężaru ciała (zwykle od 10-30% aż do całkowitego zaniku tkanki tłuszczowej w chwili rozpoznania),
  • zwiększona męczliwość,
  • zmniejszenie dynamizmu działania i senność,
  • kurcze mięśniowe,
  • drażliwość i labilność emocjonalna,
  • zaburzenia widzenia, np. niewyraźne widzenie,
  • zmiana wydajności szkolnej lub zawodowej,
  • bóle głowy,
  • napady niepokoju,
  • bóle w klatce piersiowej i niekiedy trudności w oddychaniu,
  • dolegliwości dyspeptyczne i bóle brzucha,
  • nudności,
  • biegunka lub zaparcie.

  PRZYCZYNY/ETIOLOGIA: 

  • dziedziczony defekt genetyczny przyczynia się do zaburzenia immunologicznej równowagi, czego skutkiem jest szczególne ryzyko,
  • uszkodzenia komórek beta (wysp trzustki) w przebiegu procesów zapalnych; mechanizm uszkodzenia jest autoimmunologiczny,
  • czynniki środowiskowe:
   • wirusy (takie jak wirus świnki, Coxsackie, wirus cytomegalii, zapalenia wątroby),
   • czynniki dietetyczne (karmienie piersią może w pewnym stopniu chronić przed chorobą, dieta bogata w przetwory mleczne wiąże się natomiast ze zwiększonym ryzykiem zachorowania),
   • trucizny środowiskowe,
   • napięcia emocjonalne i nasilony wysiłek fizyczny.

  CZYNNIKI RYZYKA: ryzyko większe, gdy cukrzyca insulinozależna lub insulinoniezależna występuje u krewnych pierwszego stopnia.

  ROZPOZNANIE: 

  • wydalanie w niewielkim stopniu glukozy z moczem,
  • nietolerancja glukozy,
  • cukrzyca typu II (insulinoniezależna) - niewielki odsetek dzieci może zachorować na cukrzycę typu II powstającą w młodości,
  • cukrzyca dziecięca.

  BADANIA LABORATORYJNE: 

  • stężenie glukozy w surowicy,
  • stężenie elektrolitów,
  • pH krwi żylnej,
  • stężenie glukozy i ketonów w moczu i w osoczu,
  • morfologia krwi (możliwy wzrost leukocytozy),
  • stężenie hemoglobiny glikozylowanej (HbAic),
  • stężenie peptydu C insuliny,
  • przeciwciała przeciwwyspowe,
  • stężenie T4 i przeciwciał przeciwtarczycowych.

  BADANIA POMOCNICZE: 

  • próba doustnego obciążenia glukozą (w razie wątpliwego rozpoznania oznaczać jednocześnie - jeśli to możliwe - stężenie insuliny),
  • test dożylnego obciążenia glukozą (w celu możliwie wczesnego wykrycia subklinicznej postaci cukrzycy),
  • rozważenie wskazań do oznaczenia HLA.

  TRYB LECZENIA: 

  • postępowanie początkowe: zaleca się raczej opiekę szpitalną, a nie prowadzenie ambulatoryjne (najlepiej na oddziałach diabetologicznych, gdzie możliwe jest kompleksowe leczenie pacjenta),
  • w przypadku cukrzycowej kwasicy ketonowej: początkowo dożylne wlewy płynu i insuliny do osiągnięcia stabilizacji, a potem wyrównanie gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, wyrównanie glikemii, zapobieganie hipoglikemii i hipokaliemii oraz zmniejszenie ryzyka obrzęku mózgu,
  • dalsza opieka zdrowotna może być prowadzona przez członków rodziny w warunkach domowych; należy zachęcić dziecko do jak największej samodzielności.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • ogólny nadzór nad metabolizmem węglowodanów u najmłodszych dzieci:
   • normoglikemia (stosownie do wieku) - stała ścisła kontrola i dążenie do osiągnięcia glikemii w zakresie 80-150 mg% (4,4-8,3 mmol/l) mogą być ryzykowne (niebezpieczeństwo powtarzających się hipoglikemii),
   • utrzymanie stężenia glikozylowej hemoglobiny (HbAic) na poziomie zbliżonym do wartości prawidłowych (jak u osób zdrowych);
  • ogólny dobry stan zdrowia:
   • bez objawów klinicznych,
   • zdrowy wygląd chorego,
   • utrzymanie prawidłowego profilu lipidowego;
  • prawidłowy wzrost i rozwój:
   • uzyskanie optymalnego wzrostu zależnego od uwarunkowań genetycznych,
   • prawidłowo przebiegające i następujące we właściwym czasie pokwitanie,
   • prawidłowy rozwój psychospołeczny (normalne uczęszczanie do szkoły lub pracy oraz wykonywanie obowiązków szkolnych czy zawodowych, normalne planowanie przyszłości i kariery);
  • zapobieganie ostrym powikłaniom:
   • stanom hipoglikemii,
   • kwasicy ketonowej;
  • zapobieganie późnym powikłaniom lub opóźnienie ich wystąpienia.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: 

  • wszelka zwykła aktywność łącznie z pełnym udziałem w zajęciach sportowych,
  • zaleca się raczej regularny aerobik, a nie okresowe ćwiczenia.

  DIETA: oparta na wymiennikach węglowodanowych, dobrana odpowiednio do wieku (węglowodany 50%, białko - 20%, tłuszcze - 30%).

  LEKI Z WYBORU: insulina.

  MONITOROWANIE PACJENTA: 

  • początkowo częste kontrole ambulatoryjne aż do ustabilizowania się stanu chorego; następnie co 2-3 miesiące; kontrola wzrostu, masy ciała i dojrzewania płciowego,
  • codzienne pomiary stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru w warunkach domowych -dostosowanie/uzupełnienie dawki insuliny,
  • okresowe oznaczanie stężenia hemoglobiny glikozylowanej (średnio co 3 miesiące) w celu oceny ogólnego wyrównania cukrzycy,
  • raz w roku oznaczenie stężenia lipidów w surowicy krwi i funkcji tarczycy,
  • regularna kontrola i uaktualnienie leczenia dietetycznego; dostosowanie zapotrzebowania kalorycznego do większego zapotrzebowania w określonym wieku, do zwiększonej aktywności fizycznej, przyspieszenia wzrostu w okresie dojrzewania, zmian masy ciała.

  POWIKŁANIA: 

  • uszkodzenie drobnych naczyń tętniczych dających zmiany w nerkach, siatkówce oka,
  • podwyższony poziom lipidów
  • uszkodzenie drobnych naczyń tętniczych (choroba wieńcowa, miażdżyca naczyń mózgowych),
  • choroby stóp,
  • spadki poziomu cukru we krwi,
  • cukrzycowa kwasica ketonowa,
  • nadmierny przyrost masy ciała,
  • problemy psychologiczne spowodowane przewlekłą chorobą.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • początkowa remisja lub okres "miesiąca miodowego" ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na insulinę i łatwiejszym prowadzeniem choroby trwa zwykle 3-6 miesięcy, rzadko dłużej niż rok,
  • progresja do pełnoobjawowej cukrzycy z nieoznaczalnym stężeniem endogennej insuliny jest zwykle stopniowa, jednak silniejsze emocje lub poważniejsza choroba mogą spowodować bardziej gwałtowne ujawnienie się IDDM;
  • rokowanie co do wyleczenia:
   • wydłużenie i poprawa jakości życia pod warunkiem uważnego monitorowania stężenia glukozy we krwi oraz zastosowania ulepszonych algorytmów i sposobów podawania insuliny,
   • do chwili obecnej cukrzyca wiąże się ze skróceniem oczekiwanej długości życia, jednak w czasie ostatnich 20 lat obserwuje się znaczną poprawę w tym względzie,
   • należy być optymistycznie nastawionym wobec czynionych postępów w poznawaniu cukrzycy, gdyż pozwalają one zapobiegać lub minimalizować powikłania.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS