Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Choroba Alzheimera

  OPIS: zwyrodnieniowa choroba mózgu charakteryzująca się postępującym uszkodzeniem mózgu i otępieniem; zwykle pojawiająca się po 65 roku życia; rozpoznanie ustala się na podstawie kryteriów klinicznych, po wykluczeniu chorób poddających się leczeniu o podobnych objawach; przebieg choroby postępujący, przewlekły.

  Uwarunkowania genetyczne: obciążony wywiad rodzinny w 50% przypadków; defekt chromosomów.

  Częstość występowania : 4 miliony przypadków na 350 milionów ludzi; 40% z nich zostało dotkniętych po 85 roku życia.

  Wiek: 50-90 lat.

  Płeć: choroba występuje częściej (nieznacznie) u kobiet.

  OBJAWY: 

  • zaburzenia orientacji przestrzennej,
  • agnozja,
  • nie pamięta zdarzeń, nazwy przedmiotów itd.,
  • brak odczuwania przyjemności,
  • lęk,
  • konfabulacje,
  • złudzenia,
  • otępienie,
  • depresja,
  • zaburzenia myślenia abstrakcyjnego,
  • spadek funkcji intelektualnych,
  • utrata zainteresowań,
  • zaburzenia wykonywania zajęć,
  • zmiana osobowości,
  • postępujące pogorszenie funkcji poznawczych,
  • utrata pamięci świeżej,
  • niepokój ruchowy,
  • zaburzenia snu,
  • unikanie kontaktów społecznych,
  • utrata masy ciała.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • podeszły wiek,
  • uraz głowy,
  • niski poziom wykształcenia,
  • zespół Downa,
  • obciążony wywiad rodzinny.

  TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, oddział opieki dziennej, dom opieki (jeśli konieczny).

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • wspierające (motywacja, dodawanie otuchy),
  • optymalne leczenie schorzeń towarzyszących,
  • ćwiczenia celem zmniejszenia niepokoju ruchowego,
  • terapia zajęciowa,
  • muzykoterapia,
  • ciągła stymulacja poznawcza (wpływa na zwolnienie postępu choroby),
  • ocena otoczenia pod kątem ochrony i bezpieczeństwa pacjenta,
  • wzięcie pod uwagę ośrodków opieki dziennej,
  • ocena potrzeb współmałżonka/opiekuna,
  • rozważanie możliwości umieszczenia chorego w domu opieki,
  • skierowanie do:
   • pielęgniarki środowiskowej,
   • pracownika socjalnego,
   • fizykoterapeuty,
   • terapeuty prowadzącego terapię zajęciową,
   • prawnika,
   • grup wspierających,
   • specjalnej alzheimerowskiej grupy opieki.

  AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: każdego stopnia w miarę możliwości.

  DIETA: bez specjalnych zaleceń.

  POWIKŁANIA: 

  • zachowania: wrogość, pobudzenie, błądzenie, brak współpracy,
  • metaboliczne: infekcje, odwodnienie, toksyczność leków, niedożywienie,
  • inne: upadki, stany gorszego samopoczucia,
  • wyczerpanie rodziny i opiekuna opieką nad chorym,
  • depresja pojawia się u 1/3 pacjentów,
  • samobójstwa: we wczesnych stadiach, szczególnie przy współistnieniu depresji.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: złe, niepomyślne; okres przeżycia 2-20 lat; średni okres przeżycia 8-10 lat.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS