Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Białaczka

  OPIS: jest to klonalny rozrost i nagromadzenie niedojrzałych komórek progenitorowych krwi (blastów) w szpiku kostnym i innych tkankach; ogólnie można powiedzieć, że jest to zaburzenie prawidłowej funkcji szpiku; znaczna liczba blastów we krwi obwodowej może prowadzić do leukostazy; podział białaczek wynika z charakterystyki blastów i typu przebiegu choroby przed leczeniem:

  • ostra białaczka limfoblastyczna (ALL),
  • ostra białaczka nielimfoblastyczna (ANLL),
  • przewlekła białaczka szpikowa (CML),
  • przewlekła białaczka limfatyczna (CLL).

  Wiek: 

  • 70% białaczek występuje u dorosłych, najczęstszymi są CLL i ANLL,
  • 30% białaczek występuje u dzieci, głównie ALL,

  Płeć: choroba występuje częściej u mężczyzn.

  OBJAWY: 

  • gorączka,
  • krwotoki np. wybroczyny, plamica, skłonność do powstawania podbiegnięć krwawych lub krwotoki z błon śluzowych,
  • bóle kości, bladość powłok skórnych, osłabienie,
  • powiększenie śledziony,
  • powiększenie wątroby,
  • przy zajęciu ośrodkowego układu nerwowego - objawy wynikające ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
  • przerost dziąseł.

  TRYB LECZNEIA: 

  • zgodnie z zaleceniami chemioterapeuty,
  • leczenie początkowe w przypadku ostrych białaczek powinno się odbywać na oddziale specjalistycznym.

  DIETA: 

  • szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy bilans kaloryczny i zapotrzebowanie na witaminy,
  • często występuje utrata apetytu, dlatego też należy ściśle kontrolować masę ciała pacjentów.

  MONITOROWANIE PACJENTA: 

  • kontrolne badanie szpiku wykonywane zgodnie z zaleceniami protokołu leczniczego -początkowo często, następnie znacznie rzadziej; zawsze w chwili podejrzenia wznowy,
  • dokładna kontrola stężenia kwasu moczowego w surowicy i ocena wydolności nerek,
  • badanie kliniczne z uwzględnieniem kontroli masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi, powinno być wykonywane w trakcie każdego cyklu chemioterapii.

    

  ZAPOBIEGANIE: z powodu niedokrwistości i małopłytkowości należy unikać podawania preparatów kwasu acetylosalicylowego, intensywnego treningu sportowego i sportów kontaktowych.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • ALL - procent uzyskiwanych remisji jest bardzo wysoki; znaczna liczba dzieci zostaje wyleczona,
  • AML - częstość uzyskiwanych remisji - 60-80%,
  • CML - w ciągu 2 lat ulega transformacji blastycznej, co znacznie pogarsza rokowanie,
  • CLL - zazwyczaj przez kilka lat przebiega bezobjawowo.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2023 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS