Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroba
  Astma oskrzelowa

  OPIS: choroba drzewa tchawiczo-oskrzelowego charakteryzująca się zwężeniem dróg oddechowych, powodująca łagodne lub znaczne utrudnienie przepływu powietrza; dolegliwości są różne - od kaszlu do duszności - i zwykle występują sporadycznie lub napadowo; mogą też utrzymywać się stale; głównym klinicznym objawem rozpoznawczym są świsty, a główną dolegliwością może być kaszel; często jest mylnie rozpoznawana jako "nawracające zapalenie płuc" lub "przewlekłe zapalenie oskrzeli",

  • ostre objawy są spowodowane zwężeniem dróg oddechowych przez skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk i zapalenie błony śluzowej oskrzeli oraz nadmierne wytwarzanie śluzu,
  • astmę rozpoznaje się przy współistnieniu innych cech klinicznych i po wykluczeniu rzadszych chorób.

  Uwarunkowania genetyczne: trwają poszukiwania genu astmy; u członków rodzin może występować nadwrażliwość oskrzeli, atopowe zapalenie skóry i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

  Częstość występowania:

  • 7-19% dzieci,
  • 7,8% mężczyzn i 4,9% kobiet (Kraków),

  Wiek: 

  • w 50% przypadków dzieci poniżej 10 roku życia,
  • młodzi, dorośli (16-40 lat), ale może wystąpić w każdym wieku.

  Płeć: 

  • dzieci poniżej 10 roku życia (częściej u chłopców),
  • okres dojrzewania: u mężczyzn i u kobiet jednakowo często,
  • początek w wieku dorosłym: częściej u kobiet.

  OBJAWY:  symptomatologia zmienna; dolegliwości występują stale lub napadowo, mogą też występować nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc bez dolegliwości;

  • świsty,
  • kaszel,
  • okresowe pojawianie się dolegliwości,
  • wydłużony wydech,
  • ciche szmery oddechowe,
  • napady nocne,
  • sinica,
  • przyspieszona akcja serca,
  • praca dodatkowych mięśni oddechowych,
  • spłaszczona przepona,
  • polip nosa; może występować w zwłóknieniu torbielowatym i w nadwrażliwości na aspirynę,
  • rozwój zwykle jest prawidłowy.

  PRZYCZYNY: 

  • czynniki alergiczne:
   • pyłki roślin unoszące się w powietrzu,
   • pleśnie,
   • kurz domowy (roztocze),
   • cząstki zwierzęce,
   • poduszki z pierza;
  • inne czynniki:
   • dym i inne zanieczyszczenia,
   • zakażenia, szczególnie wirusowe,
   • aspiryna, winiany,
   • wysiłek,
   • zapalenie zatok,
   • zarzucanie treści żołądkowej do przełyku.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • dodatni wywiad rodzinny,
  • wirusowe zapalenie dolnych dróg oddechowych przebyte w okresie dzieciństwa.

  BADANIA POMOCNICZE: 

  • monitorowanie w domu przepływu szczytowego,
  • badania czynnościowe płuc,
  • testy alergiczne,
  • badanie odczynu tuberkulinowego (raz do roku),
  • testy wysiłkowe.

  TRYB LECZENIA: 

  • ambulatoryjny,
  • leczenie szpitalne, gdy skurcz oskrzeli nie ustępuje po podaniu leków beta-adrenergicznych i steroidów.

  LECZENIE OGÓLNE: 

  • usunięcie czynników drażniących,
  • podstawowe znaczenie ma edukacja pacjenta,
  • właściwe postępowanie profilaktyczne: leki przeciwzapalne, wziewne steroidy,
  • zwiększenie dawki beta-adrenergików w odpowiedzi na nasilenie objawów,
  • rozważenie odczulania,
  • nie są polecane:
   • aerozole,
   • duże ilości płynów,
   • ćwiczenia oddechowe,
   • oddychanie przerywane pod dodatnim ciśnieniem.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • wykrycie i usunięcie czynników wyzwalających (zanieczyszczenia atmosferyczne, wysięk, roztocze kurzu domowego, pleśnie, cząstki zwierzęce), jeżeli mają istotne znaczenie,
   • coroczne szczepienia przeciw grypie,
   • unikanie stosowania aspiryny,
   • unikanie spożywania siarczanów i winianów (dodatki do żywności).

  POWIKŁANIA: 

  • niewydolność oddechowa; wentylacja mechaniczna,
  • niedodma u 25% chorych leczonych szpitalnie,
  • porażenie wiotkie po zaostrzeniu (samoustępujące),
  • zgon.

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • doskonałe w odniesieniu do dobrego ogólnego stanu zdrowia i przy stosowaniu leków usuwających objawy astmy,
  • mniej niż 50% chorych dzieci "wyrasta z astmy".  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2024 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS