Rodzina
 • Dzieci
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 • Lekarze rodzinni
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Kobiety
  Poronienie samoistne

  OPIS: poronienie to oddzielenie się elementów jaja płodowego w macicy bez możliwości rozwoju płodu poza macicą; możliwość przeżycia płodu jest podstawą do prawnych i naukowych rozważań oraz różnych definicji zarówno ośrodków lokalnych, jak i/lub centrów medycznych; jakkolwiek za możliwy do przeżycia uważa się płód o masie przynajmniej 500 g i/lub w wieku ciążowym powyżej 20 tygodnia;

  • poronienie samoistne: prowadzi do wydalenia w całości (poronienie całkowite) lub w części (poronienie niecałkowite) elementów jaja płodowego z macicy przed końcem 20 tygodnia ciąży; poronienie niecałkowite częściej występuje po 10 tygodniu ciąży, kiedy to łożysko i płód rozwijają się oddzielnie; rozwój łożyska, w całości lub części, może zostać zahamowany, co może prowadzić do krwawienia z pochwy, czasami obfitego; poronienie może być groźne, kiedy krwawienie z pochwy na początku ciąży występuje ze skurczami macicy lub bez nich, ale bez rozszerzania się kanału szyjki, bez pęknięcia błon płodowych lub wydalenia elementów jaja płodowego; rozszerzenie się kanału szyjki, pęknięcie błon płodowych i wydalenie elementów jaja płodowego przy obecności krwawienia z pochwy - prowadzi natomiast do poronienia rozpoczynającego się (abortus incipiens) wskutek ustalonego podziału; jest konieczne różnicowanie poronienia zagrażającego z poronieniem rozpoczynającym się,
  • poronienie wywołane: wydalenie elementów jaja płodowego z macicy wskutek działania zabiegowego lub leków,
  • poronienie zakażone: stan zapalny obejmujący elementy jaja płodowego lub żeńskie narządy płciowe,
  • poronienie posocznicowe: rozprzestrzenienie się bakterii i/lub ich toksyn w obrębie zarówno układu krwionośnego, jak i żeńskich narządów płciowych,
  • poronienie nawykowe: trzy z rzędu lub więcej poronień samoistnych; chociaż powtarzające się poronienia samoistne są często dziełem przypadku, wielu lekarzy poleca badania materiału genetycznego rodziców lub wykluczenie zmian patologicznych macicy (np. niewydolności szyjkowej) jako przyczyn poronienia nawykowego

  Uwarunkowania genetyczne: nieprawidłowości w budowie chromosomów płodu (a także mniej wartościowy materiał macierzysty) powodują wzrost występowania samoistnych poronień.

  Częstość występowania:

  • około 30-50% zapłodnionych jaj ulega samoistnemu poronieniu; większość samoistnych poronień nie jest klinicznie rozpoznana, ponieważ zapłodnione, zagnieżdżone jajo jest tracone w trakcie lub w pobliżu pierwszej (po zatrzymaniu) miesiączki;
  • w przybliżeniu 10-15% wszystkich rozpoznanych ciąż kończy się klinicznie potwierdzonym poronieniem samoistnym.

  Wiek: 

  • młode kobiety (poniżej 15 roku życia),
  • dojrzałe kobiety powyżej 35 roku życia wykazują trzykrotnie większe ryzyko poronienia samoistnego niż kobiety poniżej 30 roku życia,
  • przypadki poronień wywołanych zmniejszają się z wiekiem.

  Płeć: kobiety.

  OBJAWY: 

  • krwawienie z pochwy (różowe lub brązowe plamienia),
  • skurcze macicy,
  • rozwarcie szyjki macicy,
  • pęknięcie błon płodowych,
  • krwawienie zawierające fragmenty jaja płodowego,
  • gorączka,
  • wstrząs,
  • macica miękka, nieobkurczona.

  PRZYCZYNY: 

  • przyczyny większości poronień samoistnych są nieznane,
   • nieprawidłowości chromosomalne (zarodka lub płodu) prawdopodobnie występują najczęściej,
   • nadmierne spożywanie kawy (więcej niż 2 filiżanki dziennie) powoduje niewielki wzrost ryzyka,
  • niewłaściwe zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja,
  • nieprawidłowości w obrębie narządu płciowego matki,
  • zaburzenia endokrynne,
  • ogólnoustrojowe choroby zakaźne,
  • trucizny (w tym alkohol i leki),
  • nieprawidłowości w budowie i funkcji łożyska,
  • wadliwe plemniki,
  • uraz,
  • działania jatrogenne lub kryminalne.

  CZYNNIKI RYZYKA: 

  • nieprawidłowości chromosomów płodu (100-krotny wzrost w poronieniach samoistnych),
  • patologia macicy,
  • spożywanie alkoholu lub leków przez matkę,
  • zaawansowany wiek matki,
  • pogarszający się stan zdrowia matki (np. cukrzyca, choroba tarczycy),
  • niektóre infekcje wirusowe i bakteryjne.

  TRYB LECZENIA: 

  • ambulatoryjny lub hospitalizacja,
  • leczenie objawowe.

    

  ZAPOBIEGANIE: 

  • każde krwawienie z pochwy jest nieprawidłowe u kobiety, u której podejrzewa się ciążę lub u ciężarnej i powinno być uważane za poronienie zagrażające aż do pewnych dowodów, że jest inaczej; krwawienia z pochwy we wczesnej ciąży w rzeczywistości są dość częste, a ich przyczyny uchodzą uwagi,
  • nawet w poronieniach nawykowych należy oznaczyć kariotyp; należy przebadać partnerów, aby osiągnąć najlepsze rezultaty terapii,
  • pacjentkę w zaawansowanej ciąży należy otoczyć specjalną opieką i uwagą,
  • w poronieniach nawykowych założyć szew okrężny na szyjkę.

  POWIKŁANIA: 

  • powikłania po rozszerzaniu szyjki lub po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, tj. przebicie, infekcja, krwotok,
  • powtarzające się poronienia,
  • spadek nastroju, poczucie winy (pacjentka może wymagać porady psychologa).

  PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

  • w przypadkach poronienia zagrażającego, w których krwawienie ustaje, a parametry ciąży wykazują stały wzrost, rokowanie dla matki jest pomyślne; krwawienie w l trymestrze może potem współistnieć z porodem przedwczesnym, porodem noworodka o małej masie urodzeniowej (urodzonego o czasie lub przed terminem), śmiercią noworodka.  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2022 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS