Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Nowotwory
  Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
  Nr stat. Nazwa choroby
  C00 Nowotwory złośliwe wargi
  C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
  C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
  C03 Nowotwór złośliwy dziąsła
  C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
  C05 Biwitwór złośliwy podniebienia
  C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych części jamy ustnej
  C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przusznej
  Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
  Nr stat. Nazwa choroby
  C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
  C09 Nowotwory złośliwe migdałka
  C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)
  C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
  C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
  C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)
  C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
  Nowotwory złośliwe narządów trawiennych
  Nr stat. Nazwa choroby
  C15 Nowotwór złośliwy przełyku
  C16 Nowotwór złośliwy żołądka
  C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
  C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego
  C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
  C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
  C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
  C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
  C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
  C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych
  C25 Nowotwór złośliwy trzustki
  C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
  Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej
  Nr stat. Nazwa choroby
  C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
  C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
  C32 Nowotwór złośliwy krtani
  C33 Nowotwór złośliwy tchawicy
  C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
  C37 Nowotwór złośliwy grasicy
  C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
  C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
  Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej
  Nr stat. Nazwa choroby
  C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
  C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
  Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
  Nr stat. Nazwa choroby
  C43 Czerniak złośliwy skóry
  C44 Inne nowotwory złośliwe skóry
  Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich
  Nr stat. Nazwa choroby
  C45 Międzybłoniak
  C46 Mięsak Kaposi`ego
  C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
  C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
  C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
  Nowotwór złośliwy sutka
  Nr stat. Nazwa choroby
  C50 Nowotwór złośliwy sutka
  Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  C51 Nowotwór złośliwy sromu
  C52 Nowotwór złośliwy pochwy
  C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy
  C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy
  C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
  C56 Nowotwór złośliwy jajnika
  C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
  C58 Nowotwór złośliwy łożyska
  Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych
  Nr stat. Nazwa choroby
  C60 Nowotwór złośliwy prącia
  C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
  C62 Nowotwór złośliwy jądra
  C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
  Nowotwory złośliwe układu moczowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
  C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
  C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
  C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
  C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych
  Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  Nr stat. Nazwa choroby
  C69 Nowotwór złośliwy oka
  C70 Nowotwór złośliwy opon
  C71 Nowotwór złośliwy mózgu
  C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
  Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
  Nr stat. Nazwa choroby
  C73 Nowotwór złośliwy tarczycy
  C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy
  C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
  Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
  Nr stat. Nazwa choroby
  C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych
  C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
  C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego
  C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień
  C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
  Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
  Nr stat. Nazwa choroby
  C81 Choroba Hodgkina
  C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
  C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane
  C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
  C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
  C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
  C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
  C91 Białaczka limfatyczna
  C92 Białaczka szpikowa
  C93 Białaczka monocytowa
  C94 Inne białaczki określonego rodzaju
  C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
  C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
  Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
  Nr stat. Nazwa choroby
  C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
  Nowotwory in situ
  Nr stat. Nazwa choroby
  D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
  D01 Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych
  D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
  D03 Czerniak in situ
  D04 Rak in situ skóry
  D05 Rak in situ sutka
  D06 Rak in situ szyjki macicy
  D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
  D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
  Nowotwory niezłośliwe
  Nr stat. Nazwa choroby
  D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
  D11 Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
  D12 Nowotwory złośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
  D13 Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego
  D14 Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
  D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
  D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych
  D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
  D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia
  D19 Nowotwory niezłośliwe międzybłonka
  D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
  D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
  D22 Znamiona barwnikowe
  D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry
  D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
  D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy
  D26 Inne niezłośliwe nowotwory macicy
  D27 Niezłośliwy nowotwór jajnika
  D28 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
  D29 Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
  D30 Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
  D31 Niezłośliwy nowotwór oka
  D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
  D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
  D35 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
  D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
  Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
  Nr stat. Nazwa choroby
  D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych
  D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
  D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
  D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
  D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych
  D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon
  D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego
  D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
  D45 Czerwienica prawdziwa
  D46 Zespoły mielodysplastyczne
  D47 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
  D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS