Choroby
 • Indeks chorób
 • Podejście statyst.
 • Katalog firm
 •  
  Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
  Choroby - podejście statystyczne
  Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
  Atropatie związane z zakażeniami
  Nr stat. Nazwa choroby
  M00 Ropne zapalenie stawów
  M01 Bezpośrednie infekcje stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  M02 Odczynowe zapalenie stawów
  M03 Poinfekcyjne i reaktywne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  Zapalne artropatie wielostawowe
  Nr stat. Nazwa choroby
  M05 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
  M06 Inne rematoidalne zapalenia stawów
  M07 Atropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit
  M08 Młodzieńcze zapalenie stawów
  M09 Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  M10 Dna moczanowa
  M11 Inne atropatie spowodowane odkładaniem kryształów
  M13 Inne określone atropatie
  M14 Artropatie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Choroby zwyrodnieniowe stawów
  Nr stat. Nazwa choroby
  M15 Zwyrodnienia wielostawowe
  M16 Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartoza)
  M17 Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)
  M18 Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
  M19 Inne choroby zwyrodnieniowe
  Inne choroby stawów
  Nr stat. Nazwa choroby
  M20 Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp
  M21 Inne nabyte zniekształcenia kończyn
  M22 Choroby rzepki
  M23 Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
  M24 Inne określone uszkodzenia stawu
  M25 Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
  Układowe choroby tkanki łącznej
  Nr stat. Nazwa choroby
  M30 Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
  M31 Inne martwicze choroby naczyń
  M32 Toczeń rumieniowaty układowy
  M33 Zapalenie skórno-wielomięśniowe
  M34 Twardzina układowa
  M35 Inne układowe zajęcie tkanki łącznej
  M36 Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
  Zniekształcające choroby grzbietu
  Nr stat. Nazwa choroby
  M40 Kifoza i lordoza
  M41 Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza)
  M42 Osteochondroza kręgosłupa
  M43 Inne zniekształcające choroby grzbietu
  Choroby kręgosłupa
  Nr stat. Nazwa choroby
  M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa
  M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
  M48 Inne choroby kręgosłupa
  M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  Inne choroby grzbietu
  Nr stat. Nazwa choroby
  M50 Choroby kręgów szyjnych
  M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
  M53 Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej
  M54 Bóle grzbietu
  Choroby mięśni
  Nr stat. Nazwa choroby
  M60 Zapalenie mięśni
  M61 Zwapnienia i skostnienia mięśni
  M62 Inne choroby mięśni
  M63 Choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  Choroby maziówki i ścięgien
  Nr stat. Nazwa choroby
  M65 Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
  M66 Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna
  M67 Inne choroby błony maziowej i ścięgien
  M68 Choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
  Inne choroby tkanek miękkich
  Nr stat. Nazwa choroby
  M70 Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
  M71 Inne choroby kaletek maziowych
  M72 Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
  M73 Choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
  M75 Uszkodzenia barku
  M76 Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
  M77 Inne entezopatie
  M79 Inne choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej
  Zaburzenia mineralizacji i struktury kostnej
  Nr stat. Nazwa choroby
  M80 Ostreoporoza ze złamaniem patologicznym
  M81 Osteoporozaa bez patologicznego złamania
  M82 Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  M83 Zmiękczenie kości (osteomalacja) dorosłych
  M84 Zaburzenia ciągłości kości
  M85 Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
  Inne choroby kości
  Nr stat. Nazwa choroby
  M86 Zapalenie kości i szpiku
  M87 Martwica kości
  M88 Choroba Pageta (osteitis deformans)
  M89 Inne choroby kości
  M90 Choroby kości w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  Choroby chrząstki
  Nr stat. Nazwa choroby
  M91 Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy
  M92 Inne osteochondrozy młodzieńcze
  M93 Inne osteochondropatie
  M94 Inne choroby czrząstki
  Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
  Nr stat. Nazwa choroby
  M95 Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
  M96 Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej
  M99 Uszkodzenia biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej


  W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

  Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
  Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS