Choroby
  • Indeks chorób
  • Podejście statyst.
  • Katalog firm
  •  
    Strona główna Wyślij do nas list... home_mail.jpg
    Choroba
    Rak sutka

    OPIS: nowotwór złośliwy piersi; rak piersi dzieli się na: przedinwazyjny (in situ) i inwazyjny (naciekający); w przybliżeniu ok. 70% wszystkich raków sutka odznacza się inwazyjnością.

    Uwarunkowania genetyczne: 

    • tylko 20% pacjentek ma przeszłość rodzinną obciążoną rakiem piersi; ta skłonność jest cechą autosomalną dominującą - przenoszoną przez matkę,
    • w ostatnich badaniach naukowych rodzin z występującym rakiem piersi wykryto u nich obecność genów zawierających BRCA1 i BRCA2; rodzinne występowanie raka piersi z podanymi genami koreluje z wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi i współistnieniem raka jajnika; w przybliżeniu 1 kobieta na 400 kobiet w USA jest nosicielką zmutowanego genu BRCA1; u nosicielki prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi w ciągu jej życia wynosi ok. 85%; z nosicielstwem genu BRCA2 u kobiet wiąże się większe ryzyko pojawienia się raka piersi u potomka męskiego.

    Częstość występowania:

    • w swoim życiu 1 na 8 kobiet zachoruje na raka piersi,
    • corocznie rozpoznaje się 150 000 nowych przypadków, a umiera 50 000 [w Polsce w 1992 r. zachorowalność na raka sutka wynosiła 17,3/100 000 kobiet].

    Wiek:  30-80 lat (największa częstość - pomiędzy 45 a 65 rokiem życia).

    Płeć:  kobiety częściej niż mężczyźni (1% raka piersi dotyczy mężczyzn).

    OBJAWY: 

    • badalny guz (55%),
    • nieprawidłowy mammogram bez obecności guza (35%),
    • zmiana barwy skóry (objaw skórki pomarańczy),
    • wciągnięcie brodawki sutkowej,
    • powiększenie piersi,
    • guzy w dole pachowym,
    • ból kości (rzadko).

    CZYNNIKI RYZYKA: 

    • wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi w stopniu l wynosi (wg tzw. współczynnika ryzyka RR) 2,3; jeśli choroba dotyczy obu piersi u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, to RR = 10,5, a w chorobie obu piersi u kobiet pomenopauzalnych RR wynosi 5,0,
    • wzrost ryzyka w razie występowania czynników pochodzenia hormonalnego,
    • wczesna miesiączka, późna menopauza, nierodzenie, pierwsza ciąża po 30 roku życia,
    • kobiety, u których w wywiadzie był rak piersi lub u których wykryto w piersiach zmiany atypowe w biopsji; ryzyko wystąpienia następnego raka jest 5-10 razy większe,
    • podsumowanie: do czynników ryzyka zalicza się estrogeny pochodzenia zewnętrznego, dietę bogatotłuszczową, nadmierne spożywanie alkoholu.

    PATOLOGIA: 

    • raki przedinwazyjne:
      • odsetek ich zwiększa się w miarę coraz większej powszechności badań mammograficznych,
      • zazwyczaj są wykrywane na podstawie obrazu mammograficznego,
      • są dwojakiego typu: wewnątrzprzewodowe i wewnątrzpłatowe; wewnątrzprzewodowe raki dzielą się w zależności od struktur, z których pochodzą na: brodawkowate, sitowate, lite lub epidermoidalne; rak epidermoidalny wydaje się bardziej złośliwy;
    • raki inwazyjne:
      • wykazują tendencję do występowania w miąższu piersi,
      • dzielą się na raki: niezróżnicowane (50%), zróżnicowane (5%), rak Pageta i inne (metaplastyczne, neuroendokrynne lub raki płasko-nabłonkowe[1%]),
      • pacjentki z histologicznie potwierdzoną inwazją w raku: rdzeniastym (6%), śluzowym (7%), przewodowym, brodawczakowatym czy gruczolakotorbielakiem mają większą szansę przeżycia.

    DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: 

    • mammografia, pozwalająca wykryć 80% raków piersi, jest najlepszą techniką wykrywania zmian małych (< 0,5 cm); większość nieprawidłowości będących rakiem to zmiany nieregularne; mikrozwapnienia jako jedyny objaw złośliwości mogą występować w 35% raków piersi,
    • badanie ultrasonograficzne może pomóc w ocenie zmiany w miąższu (czy jest lita, czy torbielowata),
    • po ustaleniu rozpoznania często wykonuje się podstawowe badanie układu kostnego, zdjęcie klatki piersiowej, badania obrazowe wątroby (TK, MR).

    DALSZE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE: 

    • w razie uzyskania nieprawidłowego mammogramu lub stwierdzenia podejrzanego guza znaczenie ma badanie histopatologiczne,
    • biopsję zmian niebadanych palpacyjnie wykonuje się po zaznaczeniu ich wkłutą igłą,
    • rozmaz cytologiczny z badanej zmiany może być uzyskany poprzez prawidłowo wykonaną biopsję cienkoigłową.

    TRYB LECZENIA: 

    • pacjentki są zazwyczaj leczone przez zespół składający się z: onkologa, chirurga i radioterapeuty.

    LECZENIE OGÓLNE:  decyzja: wybrać leczenie hormonalne czy chemioterapię, jest bardzo złożona; kobiety w wieku przedmenopauzalnym wykazują większą odpowiedź na cytotsatyczną chemioterapię, a kobiety pomenopauzalne zyskują więcej na terapii hormonalnej; inne ważne czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji leczenia to liczba receptorów estrogenowych i progesteronowych, stan napromienienia, umiejscowienie przerzutów itp.;

    • leczenie raka piersi we wczesnych stadiach rozwoju (stopnie l i II):
      • zawiera leczenie zarówno zmian umiejscowionych, jak i mikroprzerzutów,
      • wcześnie podjęte radykalne wycięcie piersi lub zrazika z następczą radioterapią,
      • podobnej procedurze - w celu oceny prawdopodobnego nawrotu choroby - powinny być poddane węzły chłonne,
      • wyleczenie - przede wszystkim przeżycie - jest podobne w każdym z tych postępowań,
      • optymalna metoda leczenia przedinwazyjnego lub wczesnej postaci inwazyjnego raka piersi nie została jednoznacznie określona,
    • leczenie raka piersi w stadium zaawansowanym (stopień III):
      • jest to leczenie wielospecjalistyczne, w którym pacjentki otrzymują skojarzone leczenie chemioterapeutyczne z radioterapią przed operacją wycięcia piersi,
    • leczenie przerzutów (stopień IV):
      • postępowanie objawowe,
      • połączenie chemioterapii z hormonoterapią i radioterapią.

    PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE: 

    • przeżycie 10-letnie:
    • postać przedinwazyjna - 95%; stopień l zaawansowania skryty: guz o średnicy < 1 cm, bez zajętych węzłów chłonnych pachowych,
    • postać inwazyjna l skryta - 90%; stopień l zaawansowania jawny: guz wielkości > 1 cm, bez zajętych węzłów chłonnych pachowych,
    • II -40%; stopień II zaawansowania: guz wielkości < 5 cm lub zajęte węzły chłonne,
    • III -15%; stopień III: guz wielkości > 5 cm lub naciek na klatkę piersiową, lub wciągnięcie skóry, zmiany zapalne, lub zajęcie węzłów chłonnych nadobojczykowych,
    • IV - 0%; stopień IV zaawansowania: przerzuty.    W naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji stron. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w przeglądarce internetowej jednak może to uniemożliwić poprawne działanie witryny.

    Niniejszy serwis nie ma charakteru konsultacyjnego. Nie zastępuje porady lekarskiej. Autorzy, konsultanci i wydawcy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji dostępnych w tym serwisie.
    Copyright © 2000-2018 by DOBIS, Opracowanie i utrzymywanie DOBIS